Preek van de heilige Hiëronymus op de sabbat

Verspreid de liefde

In de homilieën van de heilige Hiëronymus (a 4th-5th Eeuwse theoloog) wordt aangetoond dat in zijn tijd de sabbatviering (zaterdag) geheel werd verwacht.

Homilie 21 over Psalm 92 lezen we,

“De eenennegentigste Psalm is ingeschreven met de titel: 'Een psalm; een lied voor de sabbat. ' Er zou geen sabbatdag kunnen zijn zonder zes voorafgaande dagen. We werken zes dagen, op de zevende dag rusten we. We kunnen daarom niet zingen voor de Heer, behalve op de dag van de sabbat. Zolang we bezig zijn met de werken van de wereld, dat wil zeggen zes dagen lang, kunnen we niet zingen voor de Heer. Leviticus zegt: 'Op de sabbat mag u geen dienstwerk verrichten.' Niemand mag daarom op de dag van de sabbat en op de dag van de rust van de Heer dienstwerk verrichten - werk dat betrekking heeft op deze wereld; maar hij zou het werk moeten doen dat bij de sabbat hoort. Zou u weten dat de priesters op de sabbat in de tempel van de Heer werken? Het is niemand toegestaan om op de sabbat hout te kappen; in feite werd de man die werd ontdekt terwijl hij hout aan het verzamelen was in de wildernis, dood gestenigd. Noch mag men zelfs maar een vuur aansteken, noch enig werk doen.

U zult echter opmerken dat alle dingen die de leek niet op de sabbat mag doen, alleen de priesters mogen doen, want ze kappen hout, steken een vuur aan en verrichten andere diensten, en doden slachtoffers. Waarom maak ik hier zo een punt van? Om u te laten zien dat er in de wet staat dat we ons op de sabbat van alle wereldse bezigheden moeten terugtrekken en alleen die werken moeten verrichten die op God betrekking hebben. Een psalm is daarom een lied op de sabbatdag wanneer we niet voor de wereld werken, maar voor God. Laten we nu eens kijken wat we op de sabbat moeten zingen als we ons onthouden van de werken van de wereld.

……. [Hij splitst dan vers voor vers de hele Psalm 92 op.]

Uit Homilies of Saint Jerome, Volume 1 (1-59 over de Psalmen)

Ook rond 404 na Christus schreef de heilige Hiëronymus: "... de gelovige Joden doen er goed aan de voorschriften van de wet na te leven, dwz ... de Joodse sabbat te houden ... er bestaat een sekte onder (...) de synagogen van het Oosten, die de sekte van de Minei wordt genoemd, en die zelfs nu wordt veroordeeld door de Farizeeën. De aanhangers van deze sekte staan algemeen bekend als Nazareners; zij geloven in Christus, de Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria; en ze zeggen dat Hij die onder Pontius Pilatus leed en weer opstond, dezelfde is als degene in wie wij geloven ”(Jerome. Vertaald door JG Cunningham, MA Van Jerome tot Augustinus (404 n.Chr.); BRIEF 75 (AUGUSTINE) OF 112 (JEROME) Uittreksel uit Nicene and Post-Nicene Fathers, Series One, Volume 1. Bewerkt door Philip Schaff, DD, LL.D. American Edition, 1887. Online Edition Copyright © 2004 door K. Knight).

 

Neem contact met ons op via marshalofsalem@yahoo.com om vooraf een uitgebreid boekje te bestellen over hoe de sabbat is geweest en nog steeds wordt gehandhaafd in de Orthodoxe Kerk van God. Online versie hier beschikbaar: “The Zevende dagsabbat in de orthodoxe kerk“.