Etikett: columbanus

Holiday Address, från Chief of the House, Rev Dr Stephen MK d'Guelph, von Wolfenbüttel-Brunswick

Många högtidshälsningar från Chief of the House, HMSH Rev Dr Stephen MK d'Guelph, von Wolfenbüttel-Brunswick, videoadress för våra rösträtt befolkningens rätt till frihet att lyda Gud i fred. Chef och chef för flera dynastier av kejserligt och kungligt blod i Europa och Storbritannien, med kontinuerlig juridisk rätt upprätthålls i många effektiva fördrag och [...]

Monastisk regel av Columbanus

Corpus of Electronic Texts Edition Bakgrundsinformation och bibliografisk information Monks 'Rules Författare: Columbanus Hibernus Filbeskrivning GSM Walker översatt av GSM Walker Elektronisk utgåva sammanställd av Marcos Balé Finansierad av University College, Cork och professor Marianne McDonald via CELT-projektet 2. Andra utkastet, reviderat och korrigeras. Omfattning av text: 17210 […]

Kort historia av den ortodoxa kyrkans kyrka och vår återupprättande

Short History of the Orthodox Church of the Culdees – TABLE OF CONTENTS – – Short Definition of Culdee –  – The First Century Church – – Numerous British 1st-5th Century Saints – – British Israelites – – Triumphant Christian Israelites – – Orthodox and Israelite Liturgies – – Archbishops and Patriarchs – – Charters […]

Columbanus and the Celtic Church's, Quartodeciman (Nisan 14-20) Observation of Easter / Passover

Under århundradena har den keltiska kyrkan fortsatt att kämpa mot Roms fotspår mot de bibliska högtiderna under de bibliska dagarna som Gud sa är "för alltid" och kommer att förbli som befalld "högtider av Gud" (inte judarnas högtider utan "YAHWEHs högtider" ”Är det enda sammanhanget som är” för evigt ”i 3 Mosebok 23 osv.) [...]

”Spread of the Culdean Church” gratis kapitel från “Scottish Nation's History” eller The Celtic Church (The Three Volumes) History: History of Civilization From Pre-historical Times to Medieval Times.

Gratis kapitelförhandsgranskning: KAPITEL XXVIII SPREAD OF CULDEAN CHURCH from “History of the Scottish Nation or The History of the Celtic Church (All Three Volumes): History of Civilization From Pre-historical Times to Medieval Times.” Kuldeerna i Frankrike - Frankrike stred med Culdee Institutions Culdees i Rheinland - De Christianise Gerrmany - Willibrod i Tyskland - Killean - Culdees på Island - fågelperspektiv av Culdee Church i [...]

Den historiska keltiska kyrkan och dagens ortodoxa kyrkan

The subject of Celtic Church itself is a vast area of interest around the world. Tens of thousands of inspiring articles and pages circulate on the internet just as it relates to the Celtic Church. Many of these are on our website www.st-andrewsocc.org The earliest Christian priests of the Celtic lands are called Culdees. So […]

“The Sabbath in the True Orthodox Church” (East and West) BOOK PUBLISHED BY OUR CHURCH, read, study and buy it and related texts

Sabbath in the Orthodox Church – By Rev. Dr. Stephen M.K. Brunswick ThD, PhD IT’S BACK IN PRINT!  $18 per copy, buy now  It is also available in E-book format at this link: The Holy Orthodox Sabbath Book for $4.99  Amazon url: https://amzn.to/3BikXxg                          […]