Welsh and Celto-Saxon Kings Protecting Glastonbury (and the religion of the Culdees)

Verspreid de liefde

A Chapter taken from our booklet on Celtic Ecclesiology, the Married Abbots and Clerics of the Orthodox Culdee.

Full text is found at https://orthodoxchurch.nl/2017/05/glastonbury-married-cleric-monks/

Welsh and Celto-Saxon Kings Protecting Glastonbury

Peace to their shades! the pure Culdees
Were Albyn’s earliest priests of God,
Ere yet an island of her seas
By foot of Saxon monk was trod.
– from Thomas Campbell’s “Reullura”

In accordance with the British predecessors the early Saxon Kings are well recorded as protecting the independence of Glastonbury. In AD 712 King Ina married Guala, the Welsh representative of the last king of Wales, Cadwalader. He had made it law that both Royal houses should only marry the other (so both lose their recent identity to be one back with their original True Israel Goth/Scythian tribe). From then forward the Nobles and the people are known as Celto-Saxon.

Further background on the subject of married Monks may be gleaned from information on the last several Saxon Kings (who were all Monks of Glastonbury Abbey):

Koning Athelstan was de laatste drie jaar van zijn leven monnik in Glastonbury en was gedurende die periode het hoofdkwartier van zijn hofhouding.
Koning Edmund volgde zijn broer Athelstan op en ging ook Glastonbury binnen als monnik. Hij hield zijn hof vaak in Glastonbury en verbannen St. Dunstan van zijn hof, om hem later niet alleen weer binnen te laten, maar hem ook tot abt te verkiezen. Dunstan heeft nooit een van de getrouwde priesters verdreven, hoewel hij celibatair was. Koning Edmund werd in 946 vermoord in de buurt van Glastonbury.

Zijn zoon King Edwy, (zoals in Haydns lijst van de koningen en koninginnen van Engeland de hardste woorden tegen St. Dunstan had, in overeenstemming met Edmunds beproeving?) En dat deze koning hem niet alleen had verbannen, maar ook St. Dunstan had verboden, hem dwingend naar het hof van zijn bloedverwant Arnulf, graaf van Vlaanderen, te vluchten. Daar ging hij een benedictijnenklooster in Gent binnen. Dat was het begin van de nieuwe school van St. Dunstan als benedictijner. Binnen twee jaar was koning Edwy dood, nadat een groot deel van Engeland tegen hem in opstand was gekomen en Edgar tot koning had uitgeroepen.

A charter of (Celto-Saxon / Royals who married into Celtic family) King Inna of England described our ancient See as,

Ecclesia Britannia prima, et fons et origo totius religonis. (De eerste kerk van Bretagne, en de fontein en oorsprong van alle religies.)

It was in 725 AD that King Inna of England carried his charter with Glastonbury to Pope St. Gregory II at Rome, who confirmed this independence not only to be valid, but to be for all successors for perpetuity. (He was not the first of course, as this was re-iterating what his predecessors had elaborated.)

Within this charter King Inna recognized all past rights of Glastonbury from all his predecessors (see document 130 Saints before Augustine in Britain for many references to earlier decrees of Kings). King Inna again reiterated the many exemptions and rights of the Glastonbury Monks (Culdees) In relation to the matter of Papal Apostolic Succession, it is relevant that they had re-ratified the independence of Glastonbury from all Bishops.

One example of predecessors was well known by the exploits of the Archbishop Saint David of Wales (consecrated at Jerusalem) had codified into the monumental cathedral which stood from 546AD till the destruction by King Henry VIII, his pillar and brass tablet remained standing. The tablet is preserved to this day in a good state. It reads (as Sir Henry Spelman described in his book “Concilia”) “The first ground of God, the first ground of the saints in Britain, the rise and foundation of all religion in Britain, and the burial place of the Saints.”)

King Arthur, and many other Saintly Royals and Priests were buried at Glastonbury. Part of this tradition is recorded in the lives of the Culdees’ Saint Patrick and Saint Columbanus.

John of Glastonbury and William of Malmesbury had access to the vast libraries of Glastonbury Abbey (larger than Constantinople) that were later burned by Henry VIII. Before these were destroyed, it was accepted the world over to be indisputable factual records that King Arthur was descendant of Joseph of Arimathea. These two scholars had copied the genealogy of King Arthur back go Joseph of Arimathea as,

Helaius, Nepos Joseph, Genuit Josus, Josue Genuit Aminadab, Aminadab Genuit Filium, qui Genuit Ygernam, de qua Rex Pen-Dragon, Genuit Nobilem et Famosum Regum Arthurum, per Quod Patet, Quod Rex Arthurus de Stirpe Joseph afstammen.

(more manuscripts aso confirming the Joseph of Arimathea story may be found at https://orthodoxchurch.nl/2019/12/numerous-ancient-manuscripts-confirming-st-joseph-of-the-sanhedrin-founded-the-british-hebrew-priesthood-at-glastonbury-in-36ad/)

Koning Edgar bekrachtigde in de 10e eeuw ook de onafhankelijkheid van Glastonbury. Een van de rechten is dat alle abten van Glastonbury worden gekozen uit hun eigen lichaam van monniken. Wat betreft de vele privileges, rechten en immuniteiten die van toepassing zijn op de monniken, zorgde hij ervoor dat ze eerst bevestigd werden in een synode van bisschoppen en edelen die in Londen bijeenkwamen, en stuurde ze daarna naar Rome, waar ze ook werden bevestigd door een bul van paus Johannes de Dertiende. .

Koning Edgar verkoos in hetzelfde jaar van zijn kroning St. Dunstan tot aartsbisschop van Canterbury. St. Dunstan probeerde toen met de koning het benedictijnse kloosterleven in de gehele staat te implementeren. Benedictijner monniken hadden ook de gewoonte om vrouwen te houden (hoewel ze gescheiden waren tijdens de uitvoering van de goddelijke liturgie). Tijdens zijn regering schreef hij een van de grootste handvesten voor de rechten van de Glastonbury-abdij die gelijk waren aan de koning in Glastonbury, evenals verschillende privileges in het buitenland. (charter wordt hieronder geciteerd) Edgar werd begraven in de abdij van Glastonbury.

In zijn oorkonden beschreef hij Glastonbury als de eerste kerk in het koninkrijk gebouwd door de discipelen van Christus. Hij bevestigde niet alleen alle privileges en donaties van de voorgangers, maar hij verordende ook de vele subsidies die voor alle eeuwigheid aan hun voorgangers moesten worden verleend.

Verschillende van zijn voorgangers schenkingen aan de abdij waren onder meer koning Edward, Alfred, Kentwyn, Ina, Cuthred en zelfs Avarigus, die de oorspronkelijke twaalf huiden voor altijd belastingvrij gaven.

Hij ontsloeg hen van verschillende lasten, plichten, bijdragen en onderworpenheden; en gaf hun het recht en de macht om boetes te ontvangen, boosdoeners te straffen en om van hun land te genieten, net zo vrij van alle aanspraken als hijzelf, vooral de stad Glastonbury zelf. Deze privileges in het handvest worden dus Burghbrice, honderdenoena, Athas, Ordelas, Infangentheofas, Homsocna, Frithbrice, Foresealle, Toll en Teame genoemd.

In de oorkonde van koning Edgar wordt gezegd dat de abdij 'de eerste kerk in het koninkrijk is die door de discipelen van Christus is gebouwd' (Conybeare's Roman Britain, p. 254). In 963 schonk Edgar deze abdij het landhuis van Stoure, alias Stouerminster, en twintig hydes land meer in andere plaatsen. Edgar verleende deze abdij verschillende charters; sommigen brachten meer landen over aan de abt en zijn monniken en sommigen vergrootten hun privileges. Dat dateert in Londen, in het jaar 971, draagt bij aan de privileges die zijn vader, koning Edmund, Soram en Sacam, op Strond en Streame, op Wode en op Feld verleende; dat wil zeggen de vrijheid om pleidooien te bepalen en delinquenten te corrigeren aan de kust of op de rivier, in het bos of in het veld, bovengronds en onder de grond. Hundredsitrna, wat een voorrecht van heiligdom was binnen de grenzen van de honderd; Galle-woord, wat betekent dat ze zich hun eigen gebruik toe-eigenen van elke verborgen schat die op hun grondgebied wordt gevonden; Voorkom, dat wil zeggen, het onderscheppen van bepalingen die op hun markt komen; en Bufan, Corderran, Bencoderan, Flemeneferde, Hamsoena, Grith Brice en Fridishire zijn andere franchisevoorwaarden voor de monniken voor onbepaalde tijd. Deze rechten omvatten het enige voorrecht dat een monnik een boosdoener tegenkwam die naar de galg ging, in welk deel van het koninkrijk dan ook, hem uit de handen van de executeur kon halen en hem gratie kon verlenen. Bovendien verleent koning Edgar door dit handvest vrijstelling voor dit klooster en de parochies van Street, Mireling, Budicle, Shapewick, Sowy en de verschillende kapellen binnen de genoemde parochies, namelijk die van Beckery, genaamd Little Ireland, Godeney, Mortinesey, Ferramere, Padonberge en Adredery, van de gewone jurisdictie van de bisschop, op enkele dingen na, met een salvo aan de Kerk van Rome en die van Canterbury.

Hugh Paulinus de Cressy noemt een ander oorkonde van King Edgar's aan de abdij van Glastonbury, waarin hij onder meer het volgende verleende:

“De monniken zouden altijd kiezers van hun eigen abt moeten zijn die uit hun eigen lichaam gekozen moesten worden. In zoverre dat, als de jongste en laagste van al hun gemeenten daartoe in staat waren, ze geen toevlucht zouden moeten nemen tot een abt in het buitenland; noch dan ”, zou ook iemand hun zonder hun suffragmenten moeten worden opgelegd; alleen behield hij zich de bevoegdheid om de verkozene de stafmedewerker of de pastorale staf te verlenen. Nogmaals, dat alle controverses, zowel in seculiere als kerkelijke aangelegenheden, door het hof van de abt moeten worden beslist. Evenzo dat de bisschop van Wells (de gewone man van Somersetshire) geen jurisdictie over hen zou uitoefenen om hun priesters naar zijn synodes te roepen, om een van hen uit het goddelijke ambt te schorsen, enz. Deze charters van privileges, met vele andere wereldlijke immuniteiten, liet hij eerst bevestigen in een synode van bisschoppen en edelen die in Londen bijeenkwamen, en stuurde ze daarna naar Rome, waar ze ook werden bevestigd door een bul van paus Johannes de Dertiende. "

 

Een, zo niet beide, deze charters. Koning Edgar droeg zich naar Glastonbury; en opdat het eeuwig geldig zou zijn, legde hij, bij de levering ervan, zijn scepter op het altaar van Onze-Lieve-Vrouw, samen met het charter; welke scepter merkwaardig genoeg van ivoor was gemaakt. Waarna hij de genoemde scepter maakte om in twee stukken te snijden, tenminste moesten enkele volgende abten het verkopen, of weggeven, waarvan hij de ene helft bij de abt achterliet, en de andere helft zelf hield. Dit deed hij in de tijd van Aelfhard, of zoals de heer Willis hem schrijft, Aelfstanus, abbat, en in het vijftiende jaar van zijn regering, dat was in het jaar van Christus 974.

Abt Hendrik van Blois (1098/9 8 augustus 1171) [zoon van de dochter van Willem de Veroveraar] verwierf van de opeenvolgende koningen en pausen die hij had overleefd, bevestigingen van alle bezittingen en privileges van Glastonbury; deze bevestigingen werden gedaan door de pausen Innocentius II., Alexander III., en door de drie koningen, Henry I., Stephen en Henry II.
In het door Henry II (1185) verleende charter voor de wederopbouw van Glastonbury, vormde hij het:

"De moeder en de begraafplaats van de heiligen, gesticht door de discipelen van onze Heer."

 

In Duitsland werd koning Richard I gegijzeld door hertog Leopold van Oostenrijk en werd pas vrijgelaten toen hij ermee instemde het abtschap van Glastonbury te annexeren bij zijn neef, Savaricus, die aartsdiaken van Northhampton was. Hij maakte hem bisschop van Bath en Wells en oefende uiteindelijk een frauduleus gezag uit over Glastonbury.

In Speeds Chronology of England werd het charter van Henry II opnieuw bevestigd door koning Edward III in zijn charter voor de abdij van Glastonbury.

Zijn vader, Edward II, zou hetzelfde hebben gedaan op 12 november 1313 in Westminster. Tekst in Calendar of Charter Rolls of Edward I and II luidt: Inspexiumus en bevestiging van een charter van Henry II, gedateerd in Westminster, ten gunste van de abt en het klooster van Glastonbury (Origineel manuscript: Monasticon, Deel I, p.62. )

Fragment met Engelse voetnoot:

NUM. CXXXVI.

De Cranemere. Ibid. pag. 597

Henricus, rex Angliae, Arnulfo camerario, en omnibus baronibus de Sumerseta, Salutem. Sciatis, concessisse Herliwino, abbati de Glastingeberia, terram de Cranemere, liberam et quietam tenere et defendere contra me, pro tribus hidis terrae, sicut pater meus concessit Hardingo de Wiltona. Teste Ur de Abbetot en Rogero capellano apud Westmonasterium.

NUM. CXXXVII.

Charta Regis Henrici II. Super restaratione ecclesiae Glastenburiensis, totius Angliae et orbis christiani antiquissimae, cum in minibus ejusdem regist bestaat in cineres fuisset redacta. Wilkins. Concilia. vol. 1. P. 489.

Henricus Dei gratia rex Angliae, dux Normaniae, Aquitaniae, et komt Andegaviae, aartsbisschop, episcopis,

Quantum ad Septem ecclesias. Er was een controverse van meer dan vierhonderdvijftig jaar geweest, tussen de monniken van Glastonbury en de bisschoppen van het bisdom, over de jurisdictie over die parochies, die later het aartsdiaken van Glastonbury vormden en tot op de dag van vandaag de jurisdictie worden genoemd. van Glastonbury.

De zeven parochies die genoemd worden in het vrijstellingscharter van koning Ina, anno 725, zijn Sow, Brent Merling, Schapewick, Street, Budcaleth en Pilton; de oorkonde van koning Edgar anno 971 vermeldt slechts vijf van deze parochies, en laat Brent en Pilton buiten beschouwing. Het handvest van Hendrik de Tweede, 1185, gedrukt in de History of Glastonbury, p. 129, noemt zeven kerken, zoals in het handvest van koning Ina, en hetzelfde, behalve Brent, dat is weggelaten, en in plaats daarvan wordt Dicheseat ingevoegd.

Maar in werkelijkheid waren de zeven kerken die door de aartsdiaken van Wells aan de ene kant en de abbaat en monniken aan de andere kant werden geclaimd in het handvest van koning Hendrik, en de andere drie, van Pilton, Pennard en Ditchet, keerden terug naar de aartsdiaken van Wells en de aartsdiaken van Glastonbury werd voortgezet binnen de zeven parochies die in dit charter worden genoemd. Desalniettemin worden zowel Pilton als Ditchet in het aan de bisschop gezonden verbod, 1319, genoemd als behorend tot de jurisdictie van de abdij en het klooster, wanneer het duidelijkst is, door de registers, dat Pilton toen een bijzondere jurisdictie was, behorend tot de voorloper van Wells, zoals het nu is; en Ditchet viel toen onder de jurisdictie van de bisschop en aartsdiaken van Wells, zoals het nog steeds is. -Boogschutter.

In het jaar 944 schreef koning Edmund een charter voor Glastonbury en hun abt St.Dunstan, waarin niet alleen alle privileges en donaties werden bevestigd die voorheen aan hun voorgangers waren verleend door zijn voorouders, koning Edward, Alfred, Kentwyn, Ina, Cuthred en anderen. , maar ontsloeg hen van verschillende lasten, plichten, bijdragen en onderworpenheden; en gaf hun het recht en de macht om boetes te ontvangen, boosdoeners te straffen en om van hun land te genieten, net zo vrij van alle aanspraken als hijzelf, vooral de stad Glastonbury zelf. Deze privileges in het handvest worden dus Burghbrice, honderdenoena, Athas, Ordelas, Infangentheofas, Homsocna, Frithbrice, Foresealle, Toll en Teame genoemd.

Koning Egelred, of (zoals anderen hem schrijven) Ethelred, de tweede zoon van koning Edgar, schonk Sigegar, vervolgens abt, zes hydes land in Anstancliff, een hyde in Sitebeorge, een mannoui in Pucklechurch met dertig hydes land, en een huis dat hij voor veertig mark goud gekocht in Wilton.

Koning Edmund de Tweede, met de naam Ironside, zoon van koning Egelred, die dodelijk gewond was geraakt door de verraderlijke hertog Edrick, in 1016 n.Chr., Schonk zeventien hydes land aan deze abdij, en zijn lichaam om daar te worden begraven.

The Saxon Kings continued a tradition of protecting the Culdees’ institutes even across Europe. This included the Frankish descended Kings (i.e. Saxony / Bavaria / Carolingian Italy House of d’Este Guelph Brunswick) protecting the most important academic institutes on the Continent (like the Columban institutes of Luxeuil Abbey, St Gall & St Othmar’s Switzerland). The English lines of the Saxon Kings in Britain included some detailed protections of our institutes (like Glastonbury) which spanned more than 1,500 years of recorded history. The continual protections were evident as many important marriages of the English Royals were with the Scottish (Celtic) Royals. For example princess Maud of Scotland, daughter of King Malcom III was Queen of England and Duchess of Normandy at the same time. Her heirs included the Chiefs of the House of Anjou, whose Empire included the Kingdom of Jerusalem. Eleven successive Kings of Jerusalem were direct house members of the Anjou (Angevin) Dynasty of France and of England’s Culdee New Jerusalem headquarters. The Angevin King Richard was kept hostage by the Austrian Duke Leopold until a special prisoner exchange was deal was met. In exchange for his successors the Duke (later Emperor) Otto IV of Brunswick, Henry of Brunswick and also the Abbice of Glastonbury, these were given to the Imperial house of Germany in exchange for King Richard’s release. This tyrannical Emperor of Germany Henry VI had died in 1197 and so Richard (who was heir of the Electorate of Arles) placed his vote for these Guelph princes to become the next Emperor. After many attempts by Otto IV’s uncle (King Richard) to secure a marriage with the Scottish Royal House (to become King of Scotland) he had re-arranged his commitments to Brunswick by making all to fall back to Otto IV as the Angevin heir, by making him the Duke of Angevin Aquitaine and the Count of Poitou in 1196. At the death of King Richard in 1197 a false Regency of Angevin was presided over by King John who was at war with France. In 1198 two of the Heirs and owners of the Angevin estates (Henry V Count Palatinate on the Rhine, Duke of Brunswick, and Henry of Winchester Duke of Brunswick) came to England to dispute King John for their rightful place in the Angevin Empire. However, this came to no avail. A peace treaty with France recognized King John as the heir of the Angevin Empire estates (although disputed by the House of Brunswick even till the last Capetian King was killed in the French Revolution, in the Brunswick Manifesto who claimed to raze Paris to the ground, lining up all civilians for a military execution if they continued to dishonor their rightful King/ally/ Rival Capetian house, who had made the Duke of Brunswick the rightful commander in chief of all the French Military, which Napoleon had defeated). So it also was just a French false construction in 1200AD when a peace treaty was made with King John all to counter balance the power against the then elected Emperor Otto IV in 1198.  Also France tactfully predicted King John could not hold together his estates, and we all witnessed this epic collapse of the Angevin Empire (from Jerusalem to England). The proof the protest has continued is shown in several treaties, battles and wars that have come up within the last 100 years. Among these also a mark of sovereignty of this line has been continued as Brunswick continues to bear the French Coat of arms as the primary two shields in the smaller version coat, the two lions on a red shield. This holds in international law enough to suffice the maintenance of this Angevin and Aquitaine inner-house struggle as a Capetian rival house. Otto IV of Brunswick held the main estates of the Angevin Empire, and had a pledge of King Richard to give the rest to the other sons of Henry the Lion who came to his aide, giving their lives to the Hohenstaufen Tyrant in exchange for his freedom. However these efforts came to no avail as war with the smaller areas of France were unwinding with King John winning a treaty with the rival Capetian line who are today’s Kings of France.

The last real Angevin ruler then remains to be Henry II of England. He was father-in-law of Henry the Lion of Brunswick, and had long battled to retain headship of the Angevin Empire as a rival branch of the House of Capet, often in war against France, as allies with Imperial Germany. It does stand today all of these other branches are required to remain in subordinance to Europe’s oldest Royal House(Saxony Brunswick Imperial line) for the continuation of the House of the Angevin-Britain-Saxony-Jerusalem Empire). Brunswick maintains that the Capetian house is junior on several lines, including the Carolingian branches. So the highest claims to the crowns of Europe (and Jerusalem) are continued to this day.

At the heart of that struggle for the Angevin Empire was the Abbice of Glastonbury. Emperor Henry the VI, to only release Richard in a conditional exchange for the two Dukes of and the control of Brunswick. It was a first time ever transaction of such for Glastonbury. It was to make his kinsman Savaricus the Bishop of Bath and Wells, and to annex the Abbotship of Glastonbury to that Bishoprick. This returned back to the local Clerics quickly after this Hohenstaufen Tyrant was defeated. A witness of this continuance with the local true Culdees was evident in the historical records of the exploits of the last Cleric Lord Prior of Glastonbury John Nott. He resisted Henry VIII, refused to sign his act of supremacy, and petitioned the next two monarchs to let this abbice continue to his heirs.

We know the Culdees themselves were under the most impervious of protections by the next successive Kings of England, as well as those of their Local lords. For example, the King Henry O’Neill, King of Tyrone, was declared “the Chief of the Irish Kings” by Henry VII. The O’Neils also being the primary line of the Abbots of Iona Scotland and the Scottish Royals (of the Red Branch).

The many layers of Celto-Saxon Royal protections have many books published on their own. Each of the many areas deserve a books of their own and should be noted as one of the highest supporting factors of God’s covenant work in the earth as He promised to provide to the seed of David, David’s Throne(see Stone of Scone), the seed of Levi (see Welsh Pedigrees of Saints and studies on the Irish Royal history), and  the numerous books covering the Birthrights of the House of Joseph in Ephraim(England) and America (Manasseh) Anglo-Saxon German and Kindred peoples.