Orthodox Engels lectoraat voor de maand september 2018

Verspreid de liefde
Zat 1 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 1.26 einde
Psalm 33.12-15, 20-einde
Matteüs 25.14-30

Ochtendgebed
Psalm 147
2 Samuël 24
Handelingen 13.1-12

Avondgebed
Psalm 148, 149, 150
Zacharia 3
Markeer 9.30-37

Extra doordeweekse lectuur
Exodus 19.1-9
Johannes 20.11-18

Zo 2 sep 2018 CW * Drie-eenheid 14 De veertiende zondag na Trinity
Ma 3 september 2018 CW heilige communie
DEL week 22
1 Korintiërs 2.1-5
Psalm 33.12-21
Lucas 4.16-30

Ochtendgebed
Psalmen 1, 2, 3
1 Koningen 1.5-31
Handelingen 13.13-43

Avondgebed
Psalmen 4, 7
Zacharia 4
Markeer 9,38-einde

Extra doordeweekse lectuur
Haggaï 1
Cijfer 7,9-23

Di 4 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 2.10b-einde
Psalm 145.10-17
Lucas 4.31-37

Ochtendgebed
Psalmen 5, 6, (8)
1 Koningen 1.32-2.4; 2.10-12
Handelingen 13.44-14.7

Avondgebed
Psalmen 9, 10 *
Zacharia 6.9-einde
Markeer 10.1-16

Extra doordeweekse lectuur
Spreuken 21.1-18
Markeer 6.30-44

Woe 5 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 3.1-9
Psalm 62
Luke 4.38-einde

Ochtendgebed
Psalm 119.1-32
1 Koningen 3
Handelingen 14.8-einde

Avondgebed
Psalmen 11, 12, 13
Zacharia 7
Markeer 10.17-31

Extra doordeweekse lectuur
Hosea 11.1-11
1 Johannes 4.9-einde

Do 6 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 3.18-einde
Psalm 24.1-6
Lucas 5.1-11

Ochtendgebed
Psalmen 14, 15, 16
1 Koningen 4.29-5.12
Handelingen 15.1-21

Avondgebed
Psalm 18 *
Zacharia 8.1-8
Markeer 10.32-34

Extra doordeweekse lectuur
Klaagliederen 3.34-48
Romeinen 7.14-einde

Vrij 7 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 4.1-5
Psalm 37.3-8
Luke 5.33-einde

Ochtendgebed
Psalmen 17, 19
1 Koningen 6.1, 11-28
Handelingen 15.22-35

Avondgebed
Psalm 22
Zacharia 8.9-end
Markeer 10.35-45

Extra doordeweekse lectuur
1 Koningen 19.4-18
1 Tessalonicenzen 3

Zat 8 september 2018 CW Geboorte van de Heilige Maagd Maria De geboorte van de Heilige Maagd Maria

(Het feest van de Heilige Maagd Maria mag gevierd worden op 8 september in plaats van 15 augustus, en het materiaal dat eigen is aan 15 augustus mag gebruikt worden op 8 september in plaats van het materiaal dat hoort bij de geboorte van de Heilige Maagd Maria.)

heilige communie
1 Korintiërs 4.6-15
Psalm 145, 18-einde
Lucas 6.1-5

Ochtendgebed
Psalmen 20, 21, 23
1 Koningen 8.1-30
Handelingen 15.36-16.5

Avondgebed
Psalmen 24, 25
Zacharia 9.1-12
Markeer 10.46-einde

Extra doordeweekse lectuur
Ecclesiasticus 4.11-28 of Deuteronomium 29.2-15
2 Timoteüs 3.10-einde

Zo 9 sep 2018 CW * Drie-eenheid 15 De vijftiende zondag na Trinity
Ma 10 sep 2018 CW heilige communie
DEL week 23
1 Korintiërs 5.1-8
Psalm 5.5-9a
Lucas 6.6-11

Ochtendgebed
Psalmen 27, 30
1 Koningen 8.31-62
Handelingen 16.6-24

Avondgebed
Psalmen 26, 28, 29
Zacharia 10
Markeer 11.1-11

Extra doordeweekse lectuur
Wijsheid 6.12-2 of Job 12.1-16
Matteüs 15.1-9

Di 11 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 6.1-11
Psalm 149.1-5
Lucas 6.12-19

Ochtendgebed
Psalmen 32, 36
1 Koningen 8.63-9.9
Handelingen 16.25-einde

Avondgebed
Psalm 33
Zacharia 11.4-einde
Markeer 11.12-26

Extra doordeweekse lectuur
Spreuken 8.1-11
Luke 6.39-einde

Woe 12 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 7.25-31
Psalm 45.11-einde
Lucas 6.20-26

Ochtendgebed
Psalm 34
1 Koningen 10.1-25
Handelingen 17.1-15

Avondgebed
Psalmen 119.33-56
Zacharia 12.1-10
Markeer 11.27-einde

Extra doordeweekse lectuur
Spreuken 2.1-15
Kolossenzen 1.9-20

Do 13 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 8.1-7, einde 11
Psalm 139.1-9
Lucas 6.27-38

Ochtendgebed
Psalm 37 *
1 Koningen 11.1-13
Handelingen 17.16-einde

Avondgebed
Psalmen 39, 40
Zacharia 13
Markeer 12.1-12

(of) Avondgebed op de vooravond van het Heilig Kruis
Extra doordeweekse lectuur
Baruch 3.14-einde of Genesis 1.1-13
Johannes 1.1-18

Vrij 14 september 2018 CW * Dag van het Heilig Kruis Dag van het Heilige Kruis
Zat 15 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 10.14-22
Psalm 116.10-einde
Luke 6.43-einde

Ochtendgebed
Psalmen 41, 42, 43
1 Koningen 12.1-24
Handelingen 18.22-19.7

Avondgebed
Psalmen 45, 46
Zacharia 14.12-einde
Markeer 12.18-27

Extra doordeweekse lectuur
Wijsheid 9.1-12 of Jeremia 1.4-10
Luke 2.41-einde

Zo 16 sep 2018 CW * Drie-eenheid 16 De zestiende zondag na Trinity
Ma 17 sep 2018 CW heilige communie
DEL week 24
1 Korintiërs 11.17-26, 33
Psalm 40.7-11
Lucas 7.1-10

Ochtendgebed
Psalm 44
1 Koningen 12.25-13.10
Handelingen 19.8-20

Avondgebed
Psalmen 47, 49
Ecclesiasticus 1.1-10 of
Ezechiël 1.1-14
Markeer 12.28-34

Extra doordeweekse lectuur
Genesis 21.1-13
Lucas 1.26-38

Di 18 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 12.12-14, 27-einde
Psalm 100
Lucas 7.11-17

Ochtendgebed
Psalmen 48, 52
1 Koningen 13.11-einde
Handelingen 19.21, einde

Avondgebed
Psalm 50
Ecclesiasticus 1.11-einde of
Ezechiël 1.15-2.2
Markeer 12.35-einde

Extra doordeweekse lectuur
Ruth 4.7-17
Lucas 2.25-38

Woe 19 sep 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 12.31b-13.eind
Psalm 33.1-12
Lucas 7.31-35

Ochtendgebed
Psalm 119.57-80
1 Koningen 17
Handelingen 20.1-16

Avondgebed
Psalmen 59, 60, (67)
Ecclesiasticus 2 of
Ezechiël 2.3-3.11
Markeer 13.1-13

Extra doordeweekse lectuur
2 Koningen 4.1-7
Johannes 2.1-11

Do 20 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 15.1-11
Psalm 118.1-2, 17-20
Luke 7.36-einde

Ochtendgebed
Psalmen 56, 57, (63 *)
1 Koningen 18.1-20
Handelingen 20.17-einde

Avondgebed
Psalmen 61, 62, 64
Ecclesiasticus 3.17-29 of
Ezechiël 3.12-einde
Markeer 13.14-23

(of) Avondgebed op de vooravond van Matteüs
Extra doordeweekse lectuur
2 Koningen 4.25b-37
Markeer 3.19b-35

Vrij 21 september 2018 CW * Matthew Matthew, Apostel en Evangelist
Zat 22 september 2018 CW heilige communie
1 Korintiërs 15.35-37, 42-49
Psalm 30.1-5
Lucas 8.4-15

Ochtendgebed
Psalm 68
1 Koningen 19
Handelingen 21.17-36

Avondgebed
Psalmen 65, 66
Ecclesiasticus 4.29-6.1 of
Ezechiël 9
Markeer 13.32-einde

Extra doordeweekse lectuur
Exodus 15.19-27
Handelingen 1.6-14

Zo 23 sep 2018 CW * Drie-eenheid 17 De zeventiende zondag na Trinity
Ma 24 september 2018 CW heilige communie
DEL week 25
Spreuken 3.27-34
Psalm 15
Lucas 8.16-18

Ochtendgebed
Psalm 71
1 Koningen 21
Handelingen 21.37-22.21

Avondgebed
Psalmen 72, 75
Ecclesiasticus 6.14-einde of
Ezechiël 10.1-19
Markeer 14.1-11

Extra doordeweekse lectuur
Exodus 19.16-einde
Hebreeën 12.18-einde

Di 25 september 2018 CW heilige communie
Spreuken 21.1-6, 10-13
Psalm 119.1-8
Lucas 8.19-21

Ochtendgebed
Psalm 73
1 Koningen 22.1-28
Handelingen 22.22-23.11

Avondgebed
Psalm 74
Ecclesiasticus 7.27-einde of
Ezechiël 11.14-einde
Markeer 14.12-25

Extra doordeweekse lectuur
1 Kronieken 16.1-13
Openbaring 11.15-einde

Woe 26 september 2018 CW heilige communie
Spreuken 30.5-9
Psalm 119.105-112
Lucas 9.1-6

Ochtendgebed
Psalm 77
1 Koningen 22.29-45
Handelingen 23. 12-einde

Avondgebed
Psalm 119.81-104
Ecclesiasticus 10.6-8, 12-24 of
Ezechiël 12.1-16
Markeer 14.26-42

Extra doordeweekse lectuur
1 Kronieken 29.10-19
Kolossenzen 3.12-17

Woe 26 september 2018 CW Ember Day Sintel Dag
Do 27 september 2018 CW Vincent de Paul, 1660 Vincent de Paul, oprichter van de Congregation of the Mission (Lazarists), 1660

heilige communie
Prediker 1.2-11
Psalm 90.1-6
Lucas 9,7-9

Ochtendgebed
Psalm 78.1-39 *
2 Koningen 1.2-17
Handelingen 24.1-23

Avondgebed
Psalm 78.40-einde *
Ecclesiasticus 11.7-28 of
Ezechiël 12.17-einde
Markeer 14.43-52

Extra doordeweekse lectuur
Nehemia 8.1-12
1 Korintiërs 14.1-12

Vrij 28 september 2018 CW heilige communie
Prediker 3.1-11
Psalm 144.1-4
Lucas 9.18-22

Ochtendgebed
Psalm 55
2 Koningen 2.1-18
Handelingen 24.24-25.12

Avondgebed
Psalm 69
Ecclesiasticus 14.20-15.10 of
Ezechiël 13.1-16
Markeer 14.53-65

(of) Avondgebed op de vooravond van Michaël en alle engelen
Extra doordeweekse lectuur
Jesaja 1.10-17
Markeer 12.28-34

Vrij 28 september 2018 CW Ember Day Sintel Dag
Zat 29 september 2018 CW * Michael en alle engelen Michael en alle engelen
Zat 29 september 2018 CW Ember Day Sintel Dag
Zo 30 sep 2018 CW * Drie-eenheid 18 De achttiende zondag na Trinity