Our Great Seal, All Seeing Eye, boek door E Raymond Capt

Verspreid de liefde

Our Great Seal, All Seeing Eye, boek door E Raymond Capt

 

 

 

 

 

 

 

'Geliefden, toen ik alle ijver gaf om u te schrijven over de algemene zaligheid, was het nodig dat ik u schreef en u aanspoorde ernstig te strijden voor het geloof dat eens aan de heiligen was overgeleverd.' (Judas 1: 3) 'Totdat wij allen komen in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volmaakt mens, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus' (Efeziërs 4: 13) "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." (Mattheüs 3: 2) 'gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een bijzonder volk; opdat gij de lof verkondigt van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft in zijn wonderbaar licht: "(1 Petrus 2: 9)" oordeel moet beginnen bij het huis van God: "(1 Petrus 4:17)

               Onze grote zegel van de Verenigde Staten van Amerika

 

LIVE Call-Ins tijdens de uitzending. Bel:

+1 724-444-7444,

ID# 73940

 

Abboneer op

E-nieuwsbrief:

 

printAddThisFeed ('TalkCastAddThisURLVar');
printAddThisBookmark ('TalkCastAddThisBMURLVar', 'TalkCastAddThisBMTitleVar'); printSmashThisButton ('TalkCastID', 'TalkCastAddThisBMTitleVar');

 

Word lid van Watchman News Reporters

 

Toevoegen aan Google

Toevoegen aan Mijn Yahoo!

 

 

 

 

Populair onderwerp: "The All Seeing Eye" "in America's Heraldry

"Our Great Seal"

 

Het volgende is ontleend aan delen van "Our Great Seal" door E. Raymond Capt MA, AIA (Archeologisch Instituut van Amerika), FSA (Fellow-Society of Antiquaries (Schotland).

Schrijf ons voor een compleet en volledig geïllustreerd exemplaar.


In deze tijd van verwarring dacht ik dat je deze informatie misschien leuk zou vinden. Mijn naam is Jim
Haal uit uw portemonnee, of ga op zoek naar een $1-factuur. Zet het voor je neer zodat het Grote Zegel naar je toe is gericht. Gebruik dit in deze tijden van massale verwarring over de hele wereld om jezelf eraan te herinneren dat God de touwtjes in handen heeft.

Het grote zegel van de Verenigde Staten van Amerika is het symbool van de onafhankelijkheid van onze natie. Het ontwerp vormt onze Nationale Wapens. Als National Arms vermeldt het zegel symbolisch de principes die de grondleggers van onze republiek bezielden. Tegenwoordig worden die principes vergeten. Omdat ze zijn verwaarloosd, verliest Amerika snel de twee grootste krachten uit het oog die onze Founding Fathers motiveerden: het christendom en het patriottisme. Uit deze twee principes kwamen onze nationale grondwetten, vrijheid van meningsuiting en aanbidding, gelijkheid en broederschap voort.

Zonder christendom en patriottisme kan Amerika haar leidende positie in de familie van naties verliezen - misschien zelfs haar vrijheid. Om dat gevaar af te wenden, moeten we teruggaan naar de grondbeginselen van echt Amerikanisme, duidelijk uiteengezet in de symboliek van de Great Seal of the United States. Amerika heeft een bestemming en om deze bestemming volledig te begrijpen, moet men erkennen dat onze natie en zijn wapenkundige insignes niet door toeval zijn ontwikkeld.
Een "wapen" van een familie of een natie wordt nooit lichtvaardig opgevat. Er wordt veel nagedacht over het ontwerp en over elk detail wordt uitvoerig nagedacht; de rijke tradities van het verleden, de hoop op de toekomst, afkomst en geloof. Al deze dingen en meer spelen een rol bij het ontwerp. The Great Seal of the United States is geen uitzondering. De opgesmukte feiten hebben een symbolische betekenis. Symboliek in niet alleen natuurlijk en algemeen, maar Christus Zelf onderwezen door symbolen - om de Schrift aan te halen: "... zonder een gelijkenis (of symbool) sprak Hij niet tot hen."

Onze voorouders kozen emblemen voor ons wapenschild die natuurlijk waren en voor hen van onmiddellijke betekenis waren, evenals hun hoop voor de toekomst. Ze stelden zich een 'nieuwe wereldorde' (Gods orde) voor, gebaseerd op de principes van christelijke broederschap, waar alle mensen gelijke rechten hebben op 'leven, vrijheid en het nastreven van geluk'. Ze planden goed en wijs en werden ongetwijfeld in niet geringe mate beïnvloed (of ze het wisten of niet) door de alwijze, overheersende goddelijke voorzienigheid.

 

Verklarende woordenlijst

De volgende verklarende woordenlijst met heraldische termen wordt gebruikt bij de beschrijving van de Great Seal of the United States of America. Argent - zilver of wit.
Wapenkundige prestatie - een (geheel) wapen. Azuur blauw.
Gestreept - omgeven met een band of lint.
Peiling - van toepassing op een enkele lading of heraldisch apparaat.
Kosten - de lagers en emblemen van Heraldiek.
Chief - bovenste deel van een schild, dat 1/3 daarvan beslaat.
Crest - een ornament voor het hoofd.
Dexter - rechterkant van het ontwerp (niet van de waarnemer).
Weergegeven - toegepast op elke roofvogel met zijn vleugels uitgevouwen.
Wapenschild - schild.
Veld - hele oppervlak van het wapenschild of schild erop
waarop de ladingen of lagers zijn afgebeeld.
Glorie - een reeks stralen die een
lading of gewoon (een gemeenschappelijke houding begrensd door zeestraat
lijnen).
Gules - rood.
Motto - een woord, gezegde of zin gedragen op een boekrol onder het wapen en soms over de top.
Of - metaalgoud.
Paleway (Paly) - banden verticaal geplaatst op het oppervlak van een schild.
Pileus - Cap of Liberty.
Juist - toepasbaar op alle dieren, bomen, groenten,
enz., wanneer gedragen door hun natuurlijke kleur.
Scroll - een van de ornamenten die de
schild, meestal met een motto.
Sinister - linkerkant van het ontwerp (niet van de waarnemer).
Supporter - een figuur van een levend wezen (hoewel het mythisch kan zijn) voorgesteld als staande of staande
naast het schild.

 

DE ARMEN
De National Arms toont, als de centrale figuur, de Amerikaanse zeearend met een schild van 13 rode en witte paleways die over de bovenkant zijn gestreept met een blauwe leider (band). Uit de bek van de adelaar fladdert een rollager, in 13 letters, het motto, “E. Pluribus Unum. " in de rechter klauw van de arend zit een olijftak met 13 bladeren en 13 bessen. In de linker klauw worden 13 pijlen met 13 veren gedragen. 13 in Bijbelse getallen duidt op rebellie. Hier hebben we de 13 koloniën die in opstand kwamen tegen de tirannie van de koning van Engeland.
De bedenkingen die onze Nationale Wapens vormen, zijn in volgorde van belangrijkheid, als volgt: 1. The Eagle, 2. The Escutcheon, 3. The Scroll, 4. The Motto, 5. The Olive-branch, 6. The bundle of Pijlen. We zullen deze zes heraldische elementen afzonderlijk onderzoeken.

 

1. De adelaar.

De Amerikaanse zeearend of witkoparend is het sterkste en meest moedige lid van de familie Aquila (Leucocephalus) van Falcons. Volgroeid, de hoogte is ongeveer 3 voet. Het heeft een glanzende bruin-as kleur met witte kop en staart; iriswit, waarover een uitsteeksel is bedekt met een gele huid; zijn snavel en koren zijn diepgeel, evenals de poten en voeten; klauwen zwart. De natuur heeft de Amerikaanse zeearend grote kracht en krachtige vleugels gegeven, die zich min of meer twee meter lang uitstrekken. De adelaar (in heraldiek) wordt gerekend tot een van de meest nobele figuren in de wapenkamer en volgens autoriteiten in deze wetenschap, "zou aan iemand gegeven moeten worden, maar zo uitblinken in de deugden van vrijgevigheid en moed ..." (CAL Totten) De adelaar op metalen (enzovoort sterft) is een symbool van goddelijkheid en voorzienigheid. " Het was ook een oud symbool van spirituele visie.
In de Amerikaanse heraldiek symboliseert de adelaar het 'volk van de Verenigde Staten', dat, sprekend met soevereine stem in de preambule van hun grondwet, uitdrukkelijk laat zien dat ze de regering vormen met alleen de macht die inherent is aan zichzelf om haar vorm 'te ordenen en te vestigen'. . (Preambule: "Wij, het volk van de Verenigde Staten, om een perfectere verbintenis te vormen, gerechtigheid te vestigen, huiselijke rust te verzekeren, te zorgen voor de gemeenschappelijke verdediging, het algemene welzijn te bevorderen en de zegeningen van vrijheid voor onszelf en ons nageslacht veilig te stellen. , verordin en vestig deze grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika. ')

De Adelaar verschijnt voor het eerst in de Amerikaanse heraldiek op de vlag van Washington's Life Guard, met het schild op zijn borst. Het werd gebruikt door William Barton (zoon van dominee Thomas Barton, rector van St. James Episcopal Church of Philadelphia) in een van zijn vroege ontwerpen voor de Seal. Het dankt zijn centrale bekendheid, Upon the arms, aan het genie van secretaris Thomson door al de beste elementen te verenigen tot één harmonieus geheel, waarvan de heraldische nauwkeurigheid uiteindelijk werd voltooid door Barton.

In de Bijbel wordt de adelaar uitgeroepen tot een van de verhevenste symbolen van nationaliteit. (Ezech. 17: 3-7). Deut.28: 49 verwijst naar zijn snelheid. Volgens Audubon (de Amerikaanse natuuronderzoeker) kan de adelaar meevaren met brede uitgestrekte vleugels en dan opstijgen totdat hij zonder enige duidelijke beweging uit het zicht verdwijnt, en dan vanaf de grootste hoogte afdalen in zijn groeve met een snelheid die niet door het oog kan worden gevolgd .

Job. 39:29. verwijst naar het doordringende oog van de adelaar. De adelaar heeft een klein oog, maar kan heel snel zien en ziet in de verte zijn prooi. Het zou ook het enige wezen zijn dat rechtstreeks in de zon kan kijken. Job 39:30 verwijst naar de moed van de arend. Hoewel formidabel voor alle vogels, jaagt de adelaar niet op kleine vogels en laat hij vaak een deel van zijn doden achter voor andere vogels die volgen. Het staat echter niet toe dat andere roofvogels een ambtsperiode verwerven in de buurt van zijn arend (nest). Het heeft dus zijn eigen bijzondere doctrine tegen buitenlandse inbreuk, en is onverbiddelijk in zijn strikte handhaving. (Vergelijk dit met de beginselen van de 'Monroe-doctrine'.)

Adelaars paren meestal een keer en bouwen een arsenaal dat hen de rest van hun leven dient. Hun ogen worden het vaakst gebouwd op een plat oppervlak op de hoogste en meest steile rotsen. (Zie Job 39:28.) Met opmerkelijke zorg beschermt de arend de jonge arendjes en leert ze vliegen. Als de jonge vogels daarbij vermoeid of angstig worden, worden ze op hun rug gedragen en in veiligheid gebracht. Als zinspeling op deze mooiste eigenschap hebben we het verhaal van hoe God zijn volk uit Egypte verloste en ze droeg. "Adelaarsvleugels." Vb.19: 4)

Openbaring 12:14 vertelt over de "vrouw" (Israël) die de woestijn in vluchtte en "Twee vleugels van een grote arend" kreeg. Zo ontdekken we dat de adelaar een stralend symbool is van de goddelijke voorzienigheid die in zoveel gevallen onze ondernemingen tot bloei bracht. Deze ongeëvenaarde King of the Air is een waardige vertegenwoordiging van het genie van de Amerikaanse vrijheid. Zelfredzaam, hij heeft van heraldiek geen supporters nodig en krijgt heel toepasselijk de hoofdplaats op ons "Wapenschild".

 

2. Het wapenschild.

In de heraldiek kan er geen wapen zijn zonder een schild. Het is het schild aan het bestaan waarvan al het andere hangt of afhangt, en het is het schild dat van het grootste belang is. Het schild of wapenschild van de grote zegel draagt 13 bleke wegen, met blauwe strepen over de bovenkant. Elke streep is even breed - 7 van hen wit en 6 rood. De officiële verklaring van de symboliek van het schild is dat de rode en witte strepen de oorspronkelijke 13 koloniën voorstellen - ondersteund door de blauwe chef die het geheel verenigt en het Congres vertegenwoordigt. Barton legt uit: “De bleke armen worden nauw met elkaar verenigd door het opperhoofd, en de laatste is afhankelijk van die unie en de kracht die daaruit voortvloeit, voor zijn steun, om de Confederatie van de Verenigde Staten aan te duiden, en het behoud van hun unie door congres ... Het wapenschild wordt gedragen op de borst van een Amerikaanse adelaar, zonder enige supporter, om aan te geven dat de Verenigde Staten van Amerika op hun eigen deugd zouden moeten vertrouwen. "

De kleuren van de bleke weg op het wapenschild zijn ontleend aan de Amerikaanse vlag - wit, wat 'zuiverheid en onschuld' betekent, rood, wat 'waakzaamheid, behoud en gerechtigheid' betekent. Opgemerkt moet worden dat de kleuren zoals gebruikt op het wapenschild omgekeerd zijn ten opzichte van de volgorde van de vlag, die begint in rood en eindigt in rood, en een onvolledige taak aangeeft. Het wapenschild begint in wit en eindigt in wit, wat aangeeft dat een taak is voltooid. In symboliek beeldt de vlag nationale belangen af, terwijl het wapenschild spirituele interesse uitbeeldt.

De schriftuurlijke betekenis van de kleuren die op het wapenschild worden gebruikt, zijn: rood, de kleur van bloed en betekent "gerechtigheid" of "oordeel", en herinnert ons aan het bloed van Christus dat voor ons is vergoten. Wit, de kleur van sneeuw, betekent 'Zuiverheid' of 'Heiligheid'. Blauw, de kleur van de lucht, betekent 'liefde' en omdat dit de kleur van de hemel is, is het ook representatief voor God. Blauw wordt ook gegeven ter nagedachtenis aan de wet. (Num.13: 38,39)

Vanaf de vroegste tijden is het schild het meest geëerd van verdedigingswapens. In de moderne tijd, hoewel het kenmerkende gebruik ervan bijna voorbij is, is de diepe betekenis ervan onder alle volkeren blijven bestaan als het embleem van de allerhoogste bescherming. De Schrift geeft gloeiende vergelijkingen met teruggetrokken schilden: "... wie is als u, o volk gered door de HERE, het schild van uw hulp" (Deut.33: 29); "Vrees niet, Abram: Ik ben je schild en je buitengewoon grote beloning;" (Gen.15: 1) “Want U, HEER, zal de rechtvaardigen zegenen; met genade zult U hem omringen als met een schild; " (Psalm 5:12) "Hij zal je bedekken met Zijn veren en onder zijn vleugels zal je vertrouwen: Zijn waarheid zal je schild en beukelaar zijn. (Psalm 91: 4) Het wapenschild van Amerika is haar glorieuze" grondwet ", maar in een spirituele betekenis symboliseert het "Schild van het geloof" dat onze natie beschermt tegen de slechte bedoelingen van onze vijanden: "Bovenal, het schild des geloofs nemen, waarmee u allen alle vurige pijlen van de goddelozen zal kunnen uitblussen." (Efeziërs 6: 16). Het is alleen dit "Schild", in symbolische zin, de zelfredzame Adelaar moet zijn nakomelingen beschermen.

 

3. De scroll.

Het plaatsen van de rol in de bek van de adelaar was het idee van secretaris Thomson. Deze regeling is niet alleen uniek, maar solitair in de nationale heraldiek. Over het algemeen worden ze onder het wapenschild of over de top geplaatst. Hoewel het statuut de kleur ervan niet vermeldt, is in de officiële blazoenkunde van het ministerie van Buitenlandse Zaken de tinctuur van goud en het motto is daarop geschreven in een onopvallende neutrale tint.

Rollen waren oorspronkelijk de boeken van de Ouden, en in de heraldiek is dit ontwerp het embleem van een "Boek". Vroeger werden alle boeken geschreven op rollen linnen papyrus, perkament of geprepareerde lamsvellen. In de laatste dagen, toen heraldiek zijn symbolen koos, werd verondersteld dat het hele verslag van het leven waardig werd getranscribeerd toen op zijn boekrol een ridder alleen zijn motto schreef. Vaak werden ze opgerold, voor een betere bewaring, en vaak waren ze van groot belang, zoals in profetische geschriften, ze werden verzegeld en opgeslagen in een koffer. Uit deze praktijk van het rollen van rollen is het woord "volume" afgeleid, van het Latijnse woord "volvere" dat "rollen" betekent. De rol die door de Amerikaanse adelaar wordt gedragen, is een niet-verzegelde, uitgerold en zijn gevoelens openlijk weergegeven.

 

4. Het motto - E. Pluribus Unum.

Motto's in heraldiek vonden hun oorsprong in de oorlogskreten van ridders. Ze werden ook eervol gedragen in tijden van vrede, en hun gevoel werd tot een levensregel gemaakt. Dus het nationale motto van het grote Amerikaanse volk, 'E. Pluribus Unum ”, geboren in de bek van de Adelaar, is zowel zijn strijdkreet als zijn verheven gids naar een hoger leven.

Ons nu beroemde motto werd voor het eerst voorgesteld door Thomas Jefferson en werd formeel aangenomen door de commissie van 1776. Inspiratie voor het motto kan de Continentale Zilveren Dollar zijn geweest en het ontwerp op een van de Koloniale Rekeningen die toen in omloop waren. Beiden droegen het woord "Wij zijn Een", meer passend ontworpen "Een uit velen" (gemaakt van geconstrueerd uit vele). Dit geeft een nationaal getuigenis van het feit dat we als natie uit vele naties of stammen zijn voortgekomen.

Het thema van ons nationale motto kan gemakkelijk worden gezien in verschillende bekende passages in de Bijbel, waar bijna de exacte fraseologie wordt gebruikt. Een ervan is bijzonder opmerkelijk, niet alleen vanwege het gebruik van deze uitdrukking, maar ook vanwege de Anglo-Israëlitische gevoelens, het verwijst naar de sterren van de hemel die zo mooi zijn uitgekozen voor ons wapen. Het komt voor in de brief van Paulus aan de Hebreeën, waaruit we het volgende halen: “Door geloof gehoorzaamde Abraham, toen hij werd geroepen om uit te gaan naar een plaats die hij zou ontvangen als erfenis; en hij ging uit, niet wetende naar welke plaats hij ging ... .Door geloof ontving ook Sara zelf kracht om zaad te verwekken, en werd ze verlost van een kind toen ze ouder was, omdat ze Hem getrouw achtte Die had beloofd .... zelfs één, en hij zo goed als dood, zoveel als de sterren aan de hemel in menigte, en als het zand dat aan de kust is ontelbaar ... Door geloof zegende Jakob, toen hij stervende was, beide zonen van Jozef. " (Heb.11: 8,11,12,21).

In de bovenstaande passages informeert de heilige Paulus ons van wie "de velen" die zijn nageslacht vormen (Abraham, de "ene" en vader van de gelovigen) allemaal afstammen. Om de verwijzing duidelijker te maken, brengt hij Efraïm en Manasse in de belofte door speciale vermelding. Dit wordt nog duidelijker toen de Heer aan Jacob verscheen, de tweede keer te Bethel; hem zegenen en zijn naam veranderen in "Israël": "En God zei tegen hem: Ik ben de Almachtige God: wees vruchtbaar en vermenigvuldig je; een natie en een groep naties zullen van u zijn, en koningen zullen uit uw lendenen komen ”(Gen.35: 11).

Later, in het land Egypte, zegende de stervende patriarch, Israël, de zonen van Jozef, terwijl ze intact aan hen overgaven, hoewel ze slechts kinderen waren door adoptie (zijn eigen zonen Simeon en Ruben verloren hun geboorterecht), de hele glorieuze belofte. : “De engel die mij verlost van alle kwaad, zegen de jongens; en laat mijn naam daarop genoemd worden, en de naam van mijn vaderen Abraham en Izak; laat ze uitgroeien tot een menigte in het midden van de aarde ”(Gen.48: 16). Jakob ging eropuit om de kinderen van Manasse profetisch te zegenen, zodat zij het ene "grote" volk zouden worden en de kinderen van Efraïm, "de menigte der natiën" (Gen.48: 19).

 

5. De olijftak.

De Olijftak die in de rechter (rechter) klauw van de Adelaar wordt gehouden, bestaat uit 13 bladeren en 13 bessen en de officiële verklaring is dat het vrede betekent. Dit is ontleend aan de Schrift waar de door Mozes uitgezonden duif terugkeerde met een olijfblad in zijn bek (Gen.8: 11). Het statuut is niet helemaal expliciet met betrekking tot de rangschikking van bladeren en fruit; alleen beweren dat het "allemaal correct" is. Een brief van Tiffany & Co. laat echter zien dat er een duidelijke bedoeling was in het aantal bladeren en bessen: de brief luidt:
“We hebben de klassieke olijf gebruikt en besloten de bloemen niet te introduceren; de vrucht (13) en de 13 bladeren spreken voor zich op een zeer duidelijke en positieve manier, maar de bloemen, hoewel ze een groeiende en vruchtbare toekomst suggereren, zouden, aangezien er geen speciaal nummer zou kunnen worden gebruikt, een onzekerheid geven die niet wenselijk is, aangezien men zou altijd veronderstellen dat het bepaalde aantal gebruikte bloemen een betekenis moet hebben terwijl die betekenis er niet is ”.

Dit toont aan dat er bij het maken van de definitieve ontwerpen voor de Obverse Seal veel aandacht is besteed aan het introduceren van niets dat niet echt significant was. Een andere brief van Tiffany & Co. bevestigt deze mening, want er staat: "Mr. James H. Whitehouse was vele jaren vóór 1900 de hoofdontwerper van ons huis, en de details van het huidige zegel werden geperfectioneerd en zorgvuldig getekend onder zijn persoonlijke leiding ... De originele details van het ontwerp werden gerangschikt en besloten in 1782. "

In de Schrift is de olijfboom een van de vroegste en meest heilige symbolen van nationaliteit (Jer.11: 16). Israël wordt vergeleken met een "olijfboom", (Rom. 11: 1-36) zijn vrucht die van "vettigheid" (Richt. 9: 9). Jeremia spreekt met deze woorden over het tienstammenrijk Israël, nadat ze uit het land waren verdreven vanwege de zonde en voordat ze genade hadden gevonden in de woestijn: 'De Heer noemde uw naam, een groene olijfboom, mooi en van goede vruchten… ”(Jer.11: 16). Hosea spreekt over de Jozef-Israëlitische natie: “Ik zal zijn als de dauw voor Israël: hij zal groeien als een lelie, en zijn wortels uitwerpen als Libanon. Zijn takken zullen zich uitspreiden en zijn schoonheid zal zijn als de olijfboom, en zijn geur als de Libanon ”(Hos.14: 5,6). Deze profetische zegening van "takken zullen zich verspreiden" is een voortzetting van Jakobs zegen van Jozef, die luidt: "Jozef is een vruchtbare tak, zelfs een vruchtbare tak bij een put; wiens takken over de muur lopen ”(Gen.49: 22). De oprichting van Amerika is de vervulling van deze belofte. Ons volk landde op deze kusten, als "takken die over een muur liepen", terwijl ze werden geleid en geleid door de Goddelijke Voorzienigheid.

 

6. De bundel pijlen.

De bundel pijlen in de sinistere (linker) klauw van de Adelaar bestaat uit 13 pijlen met 13 veren en werd voor het eerst voorgesteld door minister Thomson. Net als bij de olijftak is het statuut niet specifiek wat betreft details. Er wordt geen melding gemaakt van de kleur of de richting waarin de pijlen moeten wijzen. Aangezien het Statuut alleen zegt, "alles correct", zijn ze universeel vertegenwoordigd op de wapens met "punten naar boven" en naar buiten gericht. Dit is hun "juiste" manier van weergeven aangezien (op het zegel) ze de oorlogsmacht van het land vertegenwoordigen, waarvan wordt aangetoond dat het in een staat van paraatheid en voorbereiding verkeert.

De pijlen zijn het meest toepasselijk gezien de secundaire of sinistere plaats in de greep van de klauw van de adelaar. Amerika geeft de voorkeur aan vrede boven oorlog. We bieden eerst de rechterhand van vriendschap. We zijn echter voorbereid op conflicten; zelfredzaam, in het bezit van onuitputtelijke bronnen en vol vertrouwen in Hem die "ons begin voorspoedig maakte". Maar pijlen zijn meer dan symbolen van macht en oorlog. Het zijn symbolen van "doel" die doel, wil en intentie aanduiden. Door deze ideeën te combineren met die van de Olijftak, kunnen we de symboliek van de pijlen lezen als een betekenis dat het het hoofdprincipe van echt Amerikanisme is dat het gebruik van wapens voor geen ander doel zal zijn dan het handhaven van een rechtvaardige zaak die tot doel heeft. bezwaar maken tegen het vestigen en behouden van eenheid en liefde.

Pijlen zijn ook nauw verbonden met onze traditie als Angelsaksisch volk. De Engelse boogschutters waren het meest gevreesd op elk slagveld van de middeleeuwen. Het was hun kenmerkende wapen, wiens vlucht in dodelijke wolken de rijen van hun tegenstanders decimeerde. De Saksische (= Isaac's zonen) boogschutters konden zijn pijlen met zo'n kracht afwerpen dat ze een twee-inch eiken plank binnendrongen op een afstand van meer dan 200 meter.

Verder terug in de geschiedenis was de pijl en boog het wapen van Israël. Alleen de kleine stam Benjamin had een leger van 280.000 moedige mannen die “schilden droegen en de boog trokken” (2 Kron. 14: 8). Deze mannen bezaten zo'n vaardigheid dat ze zowel de rechterhand als de linkerhand konden gebruiken bij het gooien van stenen en het schieten van pijlen uit een boog ... ”(1 Kron. 12: 2). In deze zegen van Jozef zegt Jacob uitdrukkelijk: 'De boogschutters hebben hem erg bedroefd en op hem geschoten en hem gehaat: maar zijn boog bleef in kracht, en de armen van zijn handen werden sterk gemaakt door de handen van de Almachtige. God van Jacob… ”(Gen.19: 23,24).

Zowel Manasse als zijn vader Jozef waren goed thuis in deze methode van oorlogvoering, want we lezen: 'De zonen van Ruben, en de Gadieten en de halve stam van Manasse, van dappere mannen, mannen die beukelaar en zwaard kunnen dragen, en om met boog te schieten, en vaardig in de oorlog, waren 40.760, die ten oorlog trokken ”(1 Kron. 5:18).

In bijbelse symboliek vertegenwoordigt de bundel pijlen het wapen van de Almachtige. Het is de verwonding, veroordeling van zonde, "Pijl van het Woord", beschreven door de psalmist: "Uw pijlen blijven in mij vast, en uw hand drukt mij zeer" (Psalm 38: 2). Deze zelfde pijl is de hemelpijl van Sagitta (kleine constellatie van Capricornus) gezien het verlaten van de boog en zijn snelheid naar zijn doel en Hij die hem schiet is onzichtbaar.

 

DE CREST. In Heraldry was de Crest een sieraad voor het hoofd. Het was meestal bevestigd aan de helm en was een duidelijk persoonlijk of erfelijk ontwerp. Strijders onder de klassieke ouden droegen op deze manier insignes die eigenaardig waren aan zichzelf. Ons nationale wapen vertegenwoordigt echter Amerika, als een nieuwe constellatie, die zijn plaats in de hoogte inneemt. Met zijn licht verdrijft hij de wolken en duisternis rondom zijn steeds groter wordende grenzen.

De Crest is samengesteld uit drie essentiële onderdelen. Deze zijn, in de volgorde die door het statuut wordt opgesomd, als volgt: 1. "The Glory", 2. "The Cloud", 3. "The Constellation". Elk van deze elementen geeft zelfredzaamheid weer, net als de armen onder het wapen. De Glorie, de Wolk en de sterren in de natuur hebben geen supporters nodig. Op ons Nationaal Wapen zweven ze boven de Adelaar, zonder dat ze op een krans of kroon hoeven te rusten. We zullen elk onderdeel afzonderlijk bekijken:

 

1. De glorie.

De primaire betekenis van een "heerlijkheid" is om de aanwezigheid van God aan te duiden (Psalm 63: 2). Het is rechtstreeks uit de Schrift dat heraldiek dit schitterende symbool van zelfstraling heeft ontleend: "... en de heerlijkheid van de HEER schitterde om hen heen" (Lucas 2: 9). Deze zelfde heerlijkheid, in de vorm van een Vuurkolom 's nachts, gaf de kinderen van Israël in de woestijn het bewijs dat de aanwezigheid van Yehovah bij hen was: “En de HERE ging voor hen uit ... om hen de weg te leiden; en 's nachts in een vuurkolom om hen licht te geven;… ”(Ex.13: 21). Door de glorie te kiezen als onderdeel van ons nationale wapen, hebben we de aanwezigheid van de HEER aangegeven, boven en in het midden van onze natie.

Het Statuut zwijgt over de tinctuur van de "Glorie". Omdat de aanduiding "juist" is, is het universeel aanvaard als "Goud". De regeling ervan, hoewel goedgekeurd door het Congres, is echter bekritiseerd als een misvatting van het Statuut, dat duidelijk luidt: "... een glorie of, door een wolk heen te breken." De wolk zou de sterren moeten omringen, maar de glorie die erdoorheen breekt, moet de wolk omringen en zijn stralen naar beneden verspreiden in het veld daarachter. In de praktijk heeft elke stansvorm van het zegel de heerlijkheid voorgesteld als omgeven door de wolk, waardoor geen enkele straal mocht breken. Deze overtreding is niet te vinden op onze munten of het Great Seal Metal.

Julia Ward Howe zong over deze "Glorie" in de inspirerende "Battle Hymn of the Republic", met de volgende woorden: "Mijn ogen hebben de glorie van de komst van de HEER gezien." Zij zag, net als de oprichters van onze Republiek, de toekomstige oprichting van het Koninkrijk der Hemelen op aarde. Ze verwoordde dit visioen in de laatste strofe van haar hymne, die over het algemeen nooit wordt gezongen en bijna onbekend is: 'Hij komt als de glorie van de ochtend op de golf, Hij is wijsheid voor de machtigen, Hij is hulp voor de dapperen, Dus de wereld zal zijn voetenbank zijn en de ziel des tijds zijn slaaf, "

 

2. De wolk.

De wolk die de constellatie in de Amerikaanse heraldiek omgeeft, moet volgens het statuut worden voorgesteld als "gepast". Het is daarom ontworpen om sable te worden geblazeerd met zijn binnenbekleding verlicht (argent) en verlicht (in roseate en zonsondergangtinten - "keel, purpure", enz.) Door de schittering van de sterren die het omringt. De wolk wordt voorgesteld als een rollende beweging, zodat na verloop van tijd andere sterren worden onthuld en aan die groep worden toegevoegd.

In symboliek duidt de terugdraaiende wolk het uiteenvallen van de storm van onwetendheid, onrecht en onderdrukking aan voor het dageraad licht van een nieuwe en machtige constellatie. Maar dit embleem heeft een diepere betekenis - die van bedekken en beschermen. De Heer "verzegelt de sterren", legt Job uit - in het Hebreeuwse idioom - "Hij bedekt of omgeeft ze met wolken" (Job 9: 7). “Hij spreidde een wolk uit als bedekking:” (Psalm 105: 39). Ditzelfde idee van “beschermen” wordt door Mozes uitgedrukt, net voordat hij afscheid nam van het uitverkoren volk.

In de Schrift en in de natuur duiden de wolken ook de aanwezigheid van Jehovah aan: “En het geschiedde toen de gemeente zich tegen Mozes verzamelde in de richting van de tabernakel van de samenkomst: en zie, de wolk bedekte haar, en de heerlijkheid van de De HEER is verschenen ”(Num.16: 42). Een wolk leidde hen die net uit de slavernij waren ontsnapt: "En de HERE ging overdag voor hen uit in een wolkkolom om hen de weg te leiden ..." (Ex.13: 21).
Het was een wolk die tussen de Israëlieten en de Egyptenaren stond: “En hij stond tussen het kamp van de Egyptenaren en het kamp van Israël; en het was een wolk en duisternis voor hen (dwz de Egyptenaar), maar het gaf deze 's nachts licht; zodat de een de hele nacht niet bij de ander kwam. " (Ex.14: 20). De bewegingen van een wolk leidden hun omzwervingen en hun kampen, “en toen de wolk werd opgenomen uit de tabernakel, daarna reisden de kinderen van Israël; en op de plaats waar de wolk verbleef, sloegen de kinderen Israëls daar hun tenten op. . " (Num.9: 17)

Bij speciale gelegenheden werd de wolk, die over het algemeen dik en ondoordringbaar was overdag, gebroken door de heerlijkheid van God die erin verscheen. ”En het geschiedde, terwijl Aäron tot de hele gemeente van de kinderen van Israël sprak, dat ze naar de woestijn, en zie, de heerlijkheid van de HEERE verscheen in de wolk. " (Ex.16: 27)

 

3. Het sterrenbeeld.

De constellatie van 13 sterren in het midden van de Glory Cloud is samengesteld uit pentagrammen, of 5-puntige sterren, zo gerangschikt dat hun groeperingen een hexagram of 6-puntige ster vormen. Dit hexagram is samengesteld uit 2 gelijkzijdige driehoeken en in elke driehoek staan precies 10 sterren. Het statuut zwijgt over de opstelling van de sterren. Om deze reden suggereert professor Totten dat de rangschikking van de sterren in de Crest heraldisch correct is, "juist" moet zijn (naar de aard en op geen enkele manier beperkt tot de regelmaat van een cirkel of tot een regelmatige verdeling).

Een natuurlijke opstelling van de sterren (in Constellation) was klaarblijkelijk in de gedachten van de Comités van 1779 en 1780, zoals blijkt uit de ontwerpen die ze hebben ingediend. Het originele ontwerp van Charles Thompson toont ook een natuurlijke opstelling van de sterren. Desalniettemin heeft de definitieve versie die door het Congres is goedgekeurd voor onze nationale zegel de constellatie in de vorm van een zespuntige ster. Deze regeling lijkt te zijn vastgesteld en gerechtvaardigd door het eerdere zegel van de president van het Continentale Congres, en kan worden verklaard door de mogelijkheid dat dezelfde kunstenaar beide zegels heeft doorgesneden.

Opgemerkt moet worden dat de sterren van de constellatie oorspronkelijk als zespuntig waren ontworpen. Professor Totten wijst erop dat 'hun samenvoeging tot een zespuntig sterrenbeeld niet ongerijmd was, maar zodra de sterren op de kam hun ware heraldtische vorm kregen (van aanpassing aan de vlag), werd het zo, en de pentalfaatvorm was een natuurlijk uitvloeisel van de verbeterde conceptie. "

De Amerikaanse, stralende, vijfpuntige, zilveren ster wordt verondersteld het zegel of zegelmerk van koning Salomo te hebben gevormd (omstreeks 1000 v.Chr.) En in de vroege tijd werd het onder het Hebreeuwse volk gebruikt als een symbool van veiligheid. In schriftuurlijke heraldiek wordt ons geleerd dat zo'n ster (vijfpuntig) altijd een oudere manier was om de "goddelijke voorzienigheid" in hiëroglief weer te geven. In Bijbelse getallen is het getal 5 = genade.

De constellatie van 13 sterren was in het bijzonder bedoeld om deze natie te symboliseren die bestaat uit 13 onafhankelijke staten. In schriftuurlijke symboliek vertegenwoordigen ze echter ook de 13 stammen van Israël. Dit wordt aangetoond in de profetische droom van Jozef waarin we de 13 hemellichamen vinden; de elf sterren, de zon en de maan die zich voor hem verzetten. De interpretatie die in de Schrift wordt gegeven, is dat de 11 sterren de 11 andere zonen van Jakob vertegenwoordigen, of stammen van Israël (Gen.37: 5-11).

Jozef, degene die eer ontving, gaf later zijn stamschip op ten gunste van zijn twee zonen, Efraïm en Manasse. Jakob plaatste bij het adopteren van de twee zonen de jongste zoon, Efraïm, vóór Manasse. Bijgevolg nam Efraïm de plaats van Jozef in (de 11e stam) en liet Manasse achter, die na Benjamin kwam om de 13e stam te worden. Levi werd verwijderd uit de lijst van de stammen, dus de Bijbel blijft spreken over de "12 stammen van Israël".

Efraïm en Manasse vormen samen de twee takken van de stam Jozef en zijn de ontvangers van Jakobs zegen van Jozef: 'Zijn heerlijkheid is als de eersteling van zijn stier, en zijn horens zijn als de horens van de eenhoorns (= de neushoorn): met hen zal hij het volk samenvoegen tot aan de einden der aarde; en zij zijn de tienduizenden van Efraïm, en zij zijn de duizenden van Manasse. " (Deut.33: 17)

 

DE ACHTERUIT ZEGEL. Het echte doel van een omgekeerde zegel is om te beschermen tegen vervalsing ervan. Om dit te bereiken werd vroeger een "contra-zegel" gebruikt. De voogdij over de twee zegels werd vervolgens overgedragen aan verschillende voogden. Gewoonlijk werd de omgekeerde zegel alleen gebruikt op documenten van het hoogste belang. Tegenwoordig geeft het statuut de voogdij over het hele zegel (zowel de achterzijde als de voorzijde) in handen van dezelfde persoon, de staatssecretaris.
De achterkant van het Grote Zegel bestaat uit zes essentiële elementen: 1 "The Unfinished Pyramid", 2. "The Mystical Eye", 3. "The Radiant Triangle" (die de "Reverse Crest" vormt), 4. De woorden "Annuit Coeptis ”, 5. Het motto“ Novus Ordo Seclorum ”, 6. De numerieke letters“ MDCCLXXVI ”. We zullen elk element afzonderlijk onderzoeken.

 

1. De onvoltooide piramide.

De onvoltooide piramide is het meest prominente ontwerp op het omgekeerde zegel; de tegenhanger, om zo te zeggen, van de armen (voorzijde). Het is samengesteld uit 13 lagen metselwerk. De officiële verklaring is dat het de Grote Piramide van Gizeh, in Egypte, voorstelt en symbool staat voor "kracht" en "duur".

De Grote Piramide van Gizeh is het meest gigantische gebouw dat ooit op aarde is gebouwd. Het is meer dan 4500 jaar oud en nog steeds een meesterwerk van architectuur. Gebouwd van steen en letterlijk gevonden zowel in als op de rots, is het bij uitstek het embleem van blijvende stabiliteit. Studenten van de Piramide zijn tot de conclusie gekomen dat het de "pilaar" is waarnaar Jesaja 19:19 verwijst: "te dien dage zal een altaar voor de HEER zijn in het midden van het land Egypte, en een pilaar (monument) aan de grens daarvan tot de HEER. "

De schijnbaar wiskundige, onmogelijkheid om het monument van Jesaja tegelijkertijd in het midden en de grens van het land Egypte te plaatsen, werd opgelost door de grote Amerikaanse geograaf, Henry Michell (hoofdhydrograaf van de United States Coast Survey - 1868). Michell, ontdekte dat de Grote Piramide zich wiskundig in het midden van de cirkelvormige sectie bevond die Beneden-Egypte of de Delta van de Nijl vormt. Het bevond zich dus tegelijk in het midden en op de grens van Beneden- en Opper-Egypte. De piramide bezet het centrale punt van de onderlinge en centrale grenzen van beide Egyptenaren en staat daarom in het centrum van heel Egypte. De locatie voldoet dus aan Jesaja's beschrijving en vestigt de structuur als het "teken en een getuige voor de HEER der heerscharen" (Jesaja 19:20).

De studie van de Grote Piramide in de afgelopen 100+ jaar heeft zonder enige twijfel bewezen dat het dat monument is. Het is ons voorrecht en onze plicht om deze structuur opnieuw te onderzoeken en de leringen ervan te ontrafelen en de relevantie ervan voor Amerika en zijn mensen te erkennen.

Als student geloof ik dat de Grote Piramide van Gizeh de “in steen geschreven Bijbel” is. God heeft een tweede en een derde getuige van Zijn Woord nagelaten. De andere is het ‘Woord geschreven in de sterren’. Als u hier meer over wilt weten, kunt u dit gerust stellen. "Oh, hoe wonderbaarlijk zijn de werken van de HEER" !!!

Het is veelbetekenend dat de onvoltooide Grote Piramide een van de grote nationale monumenten van het land was waar Jozef trouwde en zijn twee zonen, Efraïm en Manasse, werden geboren. De Grote Piramide was ook een herinnering aan het lange verblijf van de kinderen van Israël in het land Egypte. Opnieuw vinden we, net als bij veel andere aspecten van het Grote Zegel, een Israëlitische oorsprong.

 

2. Het mystieke oog.

Het "Oog van de Voorzienigheid" werd voor het eerst voorgesteld door Du Simitiere en het idee om het te omringen met de "Stralende Driehoek" was de suggestie van Thomas Jefferson. Zowel Barton als Thomson hielden vast aan het idee en het Congres nam het over. Het statuut van 20 juni 1782 luidt als volgt: "In de zenit een oog in een driehoek omgeven door een heerlijkheid, eigenlijke": de tinctuur van de heerlijkheid is natuurlijk "of" (goud) maar de "juiste" heraldiek blazonry van het allesziende oog is niet duidelijk gedefinieerd. Het “oog”, dat een embleem van God Zelf is - wie kan een speciale “kleur” toekennen aan het oog van de alwetende? Totten suggereert: “Dit symbool kan alleen 'Properly' worden geblazeerd vanaf argent (wit). De wetten van correspondentie, heraldiek en harmonie komen allemaal samen in deze selectie. Wit, onuitsprekelijk, helder als het firmament erboven… .heraldiek die zo'n embleem niet durft te beitsen met een willekeurige kleur (wit is geen kleur maar is elke kleur gecombineerd)… ”

Het embleem van het ‘oog’ is een van de oudste symbolen van ‘goddelijke voorzienigheid’ en wordt gevonden bij de vroegste naties op aarde. De Grieken zwoeren bij het “Oog van Jupiter” en deze aanbidding verspreidde zich over de Romeinse wereld. Het "zonne-oog" zoals het werd genoemd, werd een religieus kenteken in de hele antieke wereld. Maar het apparaat heeft een oudere oorsprong. Het was het symbool van de Arabische god Jethro (de schoonvader van Mozes) en was een schitterende zon met het Arabische motto "Allah" of "Ik ben die ik ben". Het vroegste gebruik van het ‘Oog van de Voorzienigheid’ schijnt te zijn geweest in het oude Chaldea, het vroege thuisland van het Hebreeuwse volk.

In onze Amerikaanse heraldiek symboliseert het oog de waakzame God van Israël die waakt over de bestemming van deze natie en illustreert de profetische woorden: "Zie, Hij die Israël bewaart, zal niet sluimeren of slapen" (Psalm 121: 4). Met betrekking tot Israël heeft de Heer gezegd: "Ik zal Mijn ogen voorgoed op hen richten ..." (Jer.24: 6). In Psalm 32: 8 belooft God Israël: "... Ik zal u leiden met Mijn oog." In het boek Deuteronomium vinden we deze verwijzing naar het "goddelijke oog" met Israël: "Hij vond hem in een woestijnland en in de woeste huilende wildernis; Hij leidde hem rond, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. " (Deut.32: 10).

 

3. De stralende driehoek.

De mystieke driehoek die het oog omhult, is ook een embleem uit de grote oudheid. De zonnedriehoek van de Egyptenaren was een symbool van Osiris, Isis en Orus en was gegraveerd met het mystieke motto: "Ik ben alles wat was, dat is en dat zal zijn". Onder de inheemse munten van Amerika (beschreven in Dickerson's Numismatic Manuel), is er een zeer interessante van terracotta met de exacte weergave van de mystieke driehoek.

Een toespeling op deze driehoek wordt gevonden in de meeste oude religieuze en geheime genootschappen. De oude vrijmetselarij gebruikte de driehoek, meestal in verband met het alziende oog. In het hele systeem van de moderne vrijmetselarij is er geen symbool dat belangrijker is in zijn betekenis, of diverser in zijn toepassing dan de driehoek. Het wordt in hoog aanzien gehouden door alle Royal Arch Masons, wiens altaar driehoekig is, wiens juwelen driehoekig zijn, ect. De driehoek, in verbinding met het alziende oog, is het maçonnieke symbool van de 'grote architect van het universum'.

In heraldiek wordt, wanneer een driehoek wordt geplaatst in en omgeven door een cirkel van stralen, de cirkel een "glorie" (christen) genoemd. Wanneer deze heerlijkheid echter verschilt van de driehoek (zoals het geval is bij het omgekeerde zegel), is het een embleem van "Gods eeuwige heerlijkheid", de drie-enige godheid. Dit is de gebruikelijke vorm bij religieus gebruik.

De stralende driehoek die deel uitmaakt van de Crest of the Reverse Seal vormt de Cap-Stone of "Corner Stone" van de Onvoltooide Piramide. In de Schrift wordt Jezus Christus gesymboliseerd door precies zo'n "steen": "De steen die de bouwlieden verwierpen, die is het hoekpunt geworden: dit is het werk van de HEER, en het is wonderbaarlijk in onze ogen" (Matt. .21: 42) - geciteerd uit Psalm 118: 22,23). En: "... Jezus Christus Zelf zijnde de hoeksteen; In wie het hele gebouw op de juiste manier samengevoegd groeit tot een heilige tempel in de HEER. " (Efeze 2: 20,21).

 

4. Het motto - Annuit Coeptis.

Boven het omgekeerde embleem, in 13 letters, staat het motto, "Annuit Coeptis", wat betekent: "Hij heeft onze ondernemingen (of het begin) voorspoedig gemaakt". Deze prachtige gevoelens over het zegel verwijzen rechtstreeks naar het "Alziende Oog" in de "Stralende Driehoek", als een embleem van Hem die onze ondernemingen voorspoedig maakte. In secundaire zin verwijst het naar de onvoltooide piramide hieronder, waarvan de 13 steenlagen in blijvende stabiliteit opgroeien in de richting van de kapsteen die uit de lucht neerdaalt.

Bartons eerdere en meer gecompliceerde ontwerp bevatte het motto "Deo Favente" (met Gods gunst) boven het Oog geplaatst. Hoewel het in wezen hetzelfde betekende, veranderde secretaris Thomson in het huidige en nog veel diepere motto, "Annuit Coeptis". Hoewel het in totale blindheid voor de mystieke Anglo-Israëlitische betekenis kan zijn gesuggereerd, toont de verandering duidelijker het geboorterecht van Amerika in Israël.
Het feit dat het huidige motto 13 letters telt, maakt deze belangrijke referentie nog intenser. De verborgen betekenis ervan heeft voornamelijk betrekking op de kinderen van Manasse. Als de 13e stam van Israël waren ze in het bijzonder apart gezet om hun ondernemingen tot bloei te laten komen als een gescheiden volk, wiens grootheid in de laatste tijden profetisch was verzekerd.

Dit eerstgeboorterecht van TIJDELIJKE zegeningen was slechts een voortzetting van de voorspoed die Manasse's vader Jozef beloofde: "En de HERE was met Jozef, en hij was een welvarend man"; en "de HERE maakte alles wat hij deed voorspoedig in zijn hand" (Gen.39: 2,3). “En van Jozef zei Hij: Gezegend des HEEREN door zijn land, voor het kostbare van de hemel, voor de dauw en voor de diepte die daaronder ligt, en voor de kostbare vruchten die door de zon worden voortgebracht, en voor de kostbare dingen. voortgebracht door de maan. En voor de belangrijkste dingen van de oude bergen, en voor de kostbare dingen van de blijvende heuvels ”(Deut.33: 13-15).

 

5. Het motto - Novus Ordo Seclorum.

Het motto, "Novus Ordo Seclurum", geschreven in Latijnse woord is een opzettelijk gewijzigd citaat uit Virgil's Vierde Eclogue. Het werd op zijn beurt door Virgil geleend van de mystieke Sibylline-archieven (The Sibylline Books). Deze boeken waren een verzameling profetische geschriften; men wordt verondersteld het lot van het Romeinse rijk te bevatten. De originele boeken dateren van rond 1000 v.Chr. Er wordt aangenomen dat kopieën pas in de vierde eeuw n.Chr. Bestonden en vernietigd werden door keizer Honorus. De boeken ontlenen hun naam aan “Sibylla”, een vrouwelijke Daniël uit die vroege dagen die een mythische figuur werd. De Encyclopedia Britannica stelt dat de Sibylline-boeken van Semitische oorsprong waren, geschreven in een tijd dat er veel profeten waren in Griekenland en Klein-Azië.

Het zijn deze oude Hebreeuwse profetieën en helden van het vroege Israël waarvan de fascinerende mythologie van het oude Griekenland is afgeleid. Maar ze waren zo fantastisch gekleurd dat ze door de geleerden werden beschouwd als slechts heidense mythen. Weinig geleerden zijn zich ervan bewust dat de Griekse Hercules de bijbelse Simson is. De Romeinse god Saturnus is de Griekse god Krones, en de laatste was de Griekse naam voor Israël of Jacob (volgens de Fenicische schrijver Sanchonianthon, die een tijdgenoot was van Homerus).

Hoewel er van tijd tot tijd veel Joodse vervalsingen zijn verschenen, bevatten fragmenten van de Sibylline-geschriften waarvan wordt aangenomen dat ze de oorspronkelijke geschriften zijn, veel opmerkelijke profetieën die zeker met nauwkeurige vervulling zijn gegaan. Sommigen van hen schijnen uit te hebben gekeken naar onze tijd en ons land.

Virgil schrijft:

 

“Ultima Cumaei venit jam carmins aetas; Magnus ab intergro saeclorum nascitur ordo. Jam redit et Virgo, reducerende Saturnia regna; Jam nova nakomelingen caelo demittitur alto; Tu mondo nascenti puero, quo ferrea primun Desinet ac toto surget gens aurea mundo, Casta, fave, Lucina,… "

 

Vertaling:

 

“Het laatste tijdperk van Cumean-liedjes komt nu. Novus ordo seclurum - een machtige Orde der Eeuwen wordt opnieuw geboren. Zowel de profetische Maagd als de koninkrijken van Saturnus keren nu terug. Nu wordt een nieuw nageslacht uit de verheven hemelen neergelaten. Gunst, kuise Lucina, de jongen die spoedig geboren zal worden. In wie de ijzertijd zal eindigen. En de Gouden rijst weer op over de hele aarde ... "

 

Vertaalapplicatie naar Amerika:

 

“Het laatste tijdperk van Cumean-liedjes komt nu (de zevende of laatste, of perfecte cyclus). Novus ordo Seclorum (het sabbat-tijdperk van rust - het tijdperk van vrijheid) een machtige orde van eeuwen wordt opnieuw geboren. Zowel de Profetische Maagd (Godin van de Vrijheid) als de Saturnische koninkrijken (de nieuwe Rebublis - Koninkrijk Israël) keren nu terug (in de laatste dagen). Nu wordt een nieuw nageslacht (een nageslacht onder naties, verschillend van alle voorgangers - een regering "van het volk, door het volk en voor het volk: - natie van onafhankelijke staten, en toch de vereniging van een groot aantal individuen) in de steek gelaten. uit de verheven hemelen (het teken van de goddelijke voorzienigheid voor ons). Gunst, kuise Lucina, de jongen (jong Amerika) die binnenkort geboren zal worden. In wie de ijzertijd (ideeën van de Oude Wereld en slavernij) zal eindigen. En de Gouden (individuele vrijheid, vrijheid en vooruitgang) verrijzen weer over de hele aarde. "

 

Het is duidelijk dat, wat ook de reden kan zijn geweest die de ontwerper van dit motto, "Novus Ordo Seclorum", zichzelf voorstelde, hij het met opzet veranderde van het oorspronkelijke "magnus saeclorum ordo" in drie essentiële bijzonderheden; de "magnus" werd veranderd in "novus"; de spelling van "saeclorum" werd gewijzigd in de modernere vorm van "seclorum", en de volgorde van de woorden werd eveneens gewijzigd. Niettemin is de afleiding van het motto van de Sibylline-boeken tot de Vierde Eclogue van Virgil duidelijk.

Dit motto van Sibylline harmonieert niet alleen nauw met de keerzijde van het zegel zelf, maar vormt een zeer passende aanvulling op de symboliek van de voorzijde van het zegel. Het motto wordt ook in het bijzonder gewezen in zijn verwijzing naar de geboorte en het genie van Amerikaanse instellingen die stevig verankerd zijn en waarvan de volledige ontwikkeling geen hand kan blijven om het uiteindelijke doel van hun meest perfecte realisatie te bereiken.

 

6. De datum - MDCCLXXVI.

De datum (1776) op de basis van de onvoltooide piramide is de datum van onze onafhankelijkheid. Het vertelt wanneer de goddelijke voorzienigheid "ons begin voorspoedig maakte" (Annuit Coeptis); het begin van een nieuwe natie (Novus Ordo Seclorum) gevestigd op nieuwe principes - de kern van het Koninkrijk op aarde, met al zijn glorieuze beloften aan de lang onderdrukte mensheid.

Het is zeer toepasselijk dat de datum 1776 wordt geplaatst op de basis van het symbool van onze grote nationale structuur dat de centrale plaats inneemt op de achterkant van het zegel. Deze datum markeert niet alleen het begin van de "Nieuwe Orde der Eeuwen", maar markeert ook de profetische datum waarop de kinderen van Manasse van het huis van hun vader (dat van Jacob) gescheiden zouden worden om het "Grote Volk" te worden. 1776 n.Chr. Is precies (7 x 360 jaar) of 2520 jaar vanaf de ballingschap van de stam van Manasse door de Assyriërs in 745 v.Chr.
In Bijbelse getallen (niet seculier, en maak er geen religie van, gebruik het als een hulpmiddel om getuigenis te geven):

3 = Goddelijke perfectie. 7 = Spirituele perfectie. 10 = numerieke perfectie. 12 = Overheidsvolmaaktheid. 3 x 7 x 10 x 12 = 2520. ONZE HEMELSE VADER HEEFT DE CONTROLE !!!!!!

De volgende keer dat iemand je vertelt dat er geen God is of dat deze natie NIET is opgericht als een christelijke natie, glimlach dan gewoon en zeg tegen jezelf: "Dank u Vader, maar behalve Uw genade, daar ga ik."

De (2520 jaar) strafperiode werd geprofeteerd tegen elk van de stammen van Israël voor hun zonden:

“Dan zal ik ook Israël slaan, zoals een rietstengel in het water wordt geschud, en Hij zal Israël ontwortelen uit dit goede land dat Hij hun vaderen heeft gegeven, en zal hen verstrooien over de rivier (Eufraat) omdat zij hun bosjes (afgoden), die de HERE tot toorn verwekten ”(1 Koningen 14:15). Deze profetie werd vervuld tussen 745 v.Chr. En 721 v.Chr., Toen het hele noordelijke koninkrijk Israël door de Assyriërs werd weggevoerd naar Media en Noord-Mesopotamië. Later werd het grootste deel van het zuidelijke koninkrijk Juda (joden) onder Sanherib door de Assyriërs veroverd en in gevangenschap verenigd met hun mede-Israëlieten. Daar werden ze allemaal bekend als de zogenaamde "Verloren Stammen van Israël". (God is ze niet kwijtgeraakt, maar we zijn onze voorouders uit het oog verloren. Manasse betekent in het Hebreeuws vergeetachtig).

De inwoners van de stad Jeruzalem, die aan deportatie naar Assyrië zijn ontsnapt, werden later door Nebukadnezar, de koning van Babylon, gevangengenomen (Babylon = verwarring. Zie je enige verwarring tegenwoordig?), En naar Babylon gebracht. in 539 v.Chr., nadat Cyrus, de koning van de Perzen, het Babylonische rijk had omvergeworpen, stond hij toe dat het overblijfsel van Juda (Joden) in Babylon naar hun vaderland terugkeerde. Het is dit “overblijfsel”, samen met de Edomieten (die zich tijdens de Babylonische ballingschap in Jeruzalem hadden gevestigd) en de Babyloniërs die terugkeerden met de Israëlieten, die gezamenlijk bekend werden als de Natie van de Joden. De naam "Jood" (wat "overblijfsel van Juda" betekent) was nooit toegepast op enige tak van de Semitische volkeren voorafgaand aan de Babylonische ballingschap, en kan ook niet correct worden gebruikt om een van de andere "Verloren Stammen van Israël" aan te duiden. (Het niet erkennen van dit onderscheid is de reden waarom er zo veel verwarring is onder studenten van de Bijbel die de profetische Schrift over "Israël" of de "Jood" interpreteren).

De theorie (die over het algemeen in diskrediet wordt gehouden) dat de Verloren Stammen van Israël vanuit het land van hun gevangenschap naar het westen migreerden om zich te vestigen in West-Europa, de eilanden in het Westen en velen verder naar Amerika, het 'land in de wildernis', is recentelijk jaren zijn door archeologen als feitelijk beschouwd. Deze verbazingwekkende bevindingen zijn gebaseerd op Assyrische spijkerschrifttabletten die dezelfde veranderingen van de Israëlieten identificeren totdat ze zowel de "Cimmeriërs" als hij "Scythen" werden. Het is algemeen bekend dat de Cimmeriërs en de Scythen Angelsaksische, Scandinavische, Gemanische, Lombardische, Keltische en verwante volkeren werden. Dit is de vervulling van Gods belofte aan Israël: “Hoort het woord van de Heer, o volken, en verkondigt het in de verre eilanden, en zegt: Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem verzamelen en bewaren, zoals een herder doet. zijn kudde ”(Jer.31: 10).

Als het "verloren Israël" wordt gevonden, vervult nog een andere bijbelse profetie over Israël. "Bovendien zal Ik een plaats aanwijzen voor Mijn volk Israël en ze planten, zodat zij op hun eigen plaats kunnen wonen en niet meer verhuizen, en de kinderen van goddeloosheid zullen hen niet meer kwellen, zoals vroeger" ( 2 Sam. 7:10). Aangezien de Israëlieten toen in Palestina waren, volgt daaruit dat de "aangewezen plaats" ergens anders moest zijn.

Voor de Israëlieten moet dit een vreemd gezegde zijn geweest. Ze hadden een plaats - ze hadden het land Palestina - ze waren daar in vrede en macht gevestigd. Niets leek minder waarschijnlijk dan dat ze ooit zouden verhuizen. Toch was hier een duidelijke verklaring dat Israël naar een nieuwe plaats buiten Palestina moest worden verplaatst, van waaruit ze niet meer zouden worden verplaatst.

Een ander kenmerkend "kenmerk" waarmee Israël in de laatste dagen geïdentificeerd kon worden, is zijn regeringsvorm. "En hun edelen zullen uit henzelf zijn, en hun bestuurder zal uit hun midden voortkomen" (Jer.30: 21). Wat Jeremia profeteert is een natie, van het volk - door het volk - en voor het volk - een natie waarin de mensen oppermachtig zijn - een republiek. "En ik zal uw rechters herstellen zoals in het begin, en uw raadgevers zoals in het begin: daarna zult u de stad van gerechtigheid, de trouwe stad worden genoemd" (Hosea 1: 26,27). Omdat het oude Israël een "theocratische" republiek was, is de belofte in de passage van Hosea dat de officieren die nodig zijn om een republikeinse regeringsvorm te vormen, zouden worden hersteld en dat het kiesrecht gratis zou zijn. De mensen zouden het soevereine recht hebben om hun eigen heersers en rechters te kiezen. Het goddelijke recht van koningen vindt hier geen autoriteit, want de macht die in de mensen is geïnvesteerd, staat geen monarchie toe, beperkt of absoluut.

Onze pelgrimvaders noemden zichzelf het “zaad van Abraham”, “Gods dienaar”, “kinderen van Jakob”, zijn uitverkorenen ”; zij volgden het concilie van Mozes, de wetgever van Israël, en vroegen bij al hun ondernemingen om leiding en de zegeningen van de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het bewijs dat op het Grote Zegel wordt geblazen, is dat de oprichters van deze natie afkomstig waren van de stam Manasse. De naam “Manasseh” betekent “vergeetachtigheid”, en als er ooit een volk is geweest dat zijn hele verleden vergeet, dan is het de laatste, deze 13e, dit Manasse-Israëlische volk van de Verenigde Staten. Maar zoals van Manasse was geprofeteerd, werd Amerika wel de grote natie 'E. Pluribus Unum ”(een uit velen) en nam haar plaats in op de bestemde tijd in de vervulling van Gods verbond met Abraham, Isaak, Jacob en Jozef.

Wees voorzichtig met wat u zegt over onze broeder Juda ("Joden").
De 13 stammen van Israël (Israël = de prins die strijdt met [niet tegen] God), en de betekenis van hun namen.

1. Ruben = zie een zoon. 2. Simeon = gehoord. 3. Levi = toegetreden. 4. Juda = geprezen, gevierd. 5. Zebulon = een woning. 6. Issachar = beloning. 7. Dan = een rechter. 8. Gad = een troep. 9. Asher = gezegend. 10. Naftali = worstelen, gevallen. 11. Benjamin = zoon van de rechterhand, gelukkig. Zonen van Jozef = toename. 12. Ephraim = dubbele vruchtbaarheid. 13. Manasseh = vergeetachtig.

Privacybeleid van TCAWW    Concordantie van Online Strong    Watchman News Reporters    Sites die linken naar Christsassembly.com    WN-archieven

Schrijf je in met Bloglines

 

De fundamentele Top 500

 

 

 

 

 

 Zoek in onze 10.000+ online Bijbelartikelen:

Voer uw zoektermen in

Verzend het zoekformulier

christsassembly.com

christsassembly.info

 

Honderden zeldzame boeken zijn hier en vrijwel nergens anders beschikbaar!

 

Zoabonneren op onze nieuwsbrief in print: “het goede nieuws van het koninkrijk“.

Er zijn verschillende archieven beschikbaar om te downloaden.

 

Zeldzame boeken herdrukt

Boeken door STM

Gratis Anglo-Israëlische boeken

De mysteries van uw verborgen erfenis blootleggen

Goed nieuws van het koninkrijk

 

 

Bijgewerkt: april 19, 2022 - 12:21 pm

Geef een reactie