Etikett: true israel vs false

110 Israels märken, bibelreferenser som identifierar skillnaden mellan det sanna Israel (den saxiska kristenheten) och falska (Idumea, ett folk av Guds förbannelse)

  110 Marks of Israel av Överstelöjtnant JG Wright Foreward av Association of Covenant People: Överste Wright föddes i ett litet samhälle i Ontario 1877 men flyttade till Toronto där han tog examen från University of Toronto. Han hade ett antal medborgarkontor och var mycket aktiv i militära kretsar. […]