Etikett: republiken texas

Republic of Texas regerades "inte en kriminell organisation"

En sak för att rätta till den interimistiska regeringen i Texas övergripande diskrediterades aldrig och klassificerades inte heller som en kriminell organisation. Ledarna åtalades istället individuellt för sina handlingar i enlighet med de irrelevanta federala lagarna. I stället för att väckas inför militära eller internationella domstolar hördes de i vanliga civila federala [...]

Texas Secession behövs inte. Texas Redan en suverän oberoende nationalrepublik, inget behov av att gå.

Secession? Texas är redan en suverän oberoende nationalrepublik, inget behov av Texas att avskilja sig, för de avstod aldrig riktigt. Kristi församling i Texas Alla världsomspännande ambassader i Suveräna republiken Texas bör omedelbart öppnas igen! Republiken Texas under förnyade gränser för hennes 2003 förnyade självständighetsförklaring. (Kartan är under upphovsrätt […]