Etikett: skrift

"Yahshua / Jesus är Gud" och "Yahshua / Jesus är YAHWEH" i originalgrekiska, arameiska NT, interlinjära, exegeser, etc.

  [spacer height = ”20px”] YAHSHUA / Jesus är YAHWEH är vad originalet tydligt säger. Den ursprungliga arameiska är överens, grekiska bevisar det och interlinjär säkerhetskopierar det. [spacer height = ”8px”] Detta ger ny mening till metoden som vi ska ”urskilja andar”. Vi ska "pröva andarna för att se om de är av Gud" som "inte [...]