Etikett: säkerhetskovid19

Israelier ropar till världen för att stoppa obligatoriska COVID-injektioner eftersom rättegång inlämnas i Internationella brottmålsdomstolen på grund av överträdelse av Nürnbergkoden

ISRAELISKT FÖR NUREMBERG KODLAGSTIFTNING OM MEDICINSKA EXPERIMENTER PÅ MÄNNISKOR SOM ÄR OBLIGATORISKA, EXPERIMENTELA KOVIDINJEKTIONER I ISRAEL Ytterligare en stor utveckling. Alla har citerat och publicerat officiellt innehåll från vaccinet [...]

Biovapen (dåligt / falskt vaccin) för massförstörelse "Kan utplåna befolkningar" säger före detta Gates Scientist

Många exakta citat från grindar skrubbas från internet. Så spara ned följande youtube-video eller börja byta till brighteon.com för viktiga videor. Bara "ta bort några miljarder människor från planeten", "om vi gör ett riktigt bra jobb" (säger Gates, huvudfinansiär för Kinas biovapenanläggning och täckmantel [...]