Etikett: kunglig lag

Rätten till regel: juridisk, icke-territoriell suveränitet i internationell rätt

Följande är ett underkapitel från Dr. Kerrs bok The Entitlement to Rule: Legal, Non-Territorial Sovereignty in International Law. Underkapitlet har titeln ”Inledning: Dynastiska rättigheter, suveränitet och recept.” Det finns i volym två, kapitel ett på http://www.the-entitlement-to-rule.com/id38.htm De flesta som är intresserade av adel och kungligheter har ingen aning om hur suveränitet fortfarande kan vara juridiskt intakt [...]