Etikett: ortodoxa anglikaner

Read “Origin of Our Western Heritage” British Israel book Chapter 2 Colonization in the Ancient World

Chapter Two Colonization in the Ancient World           Regarding the establishment of nations, two factors need to be understood.  One is that there have been changes in the location of the races in different places, at different times, in the history of the world. The second factor is that the people who now inhabit the various […]

Hedring av St Gall och St Othmar i den ortodoxa kyrkan i Culdees

I traditionen med de höga Franko-gotiska adelsmännen utfärdades ständigt Sankt Columbanus kloster (den irländska Culdee-missionären) kontinuerligt i det germanska imperiets yttersta hörn. I början av grundandet, med kungarna i det karolingiska riket, blev dessa stora keltiska skolor grunden för vår civilisation. De stora keltiska upplysta manuskripten och [...]