Etikett: Nürnberg-koden

75% of Grain to be Replaced by Toxic GMO Cancer Causing “soy” Frankenstein Food Ingredients.

With more than half the world grain supply blown away this year, dependence on hormone replacement / castration ingredients (like GMO soy) is set to expand by 10x. If you thought the 14,000% increase in sexual (gender confusion) dysphoria among youth over the last 10 years was something, that’s nothing compared to the “final solution” […]

Jews ban the vaccine in an Official Israeli Legislative body decision.

Israeli legislative body is banning the vax. Says it makes the women sterile. Also that everyone must fight against any and all mandates MAJOR DEVELOPMENT: Rabbinical Court decrees mRNA jab “Absolutely Forbidden” for children, adolescents, young men & women – Business Game Changers MAJOR DEVELOPMENT: Rabbinical Court Decrees Jab is “Absolutely Forbidden” for Children: Business […]

Israelier ropar till världen för att stoppa obligatoriska COVID-injektioner eftersom rättegång inlämnas i Internationella brottmålsdomstolen på grund av överträdelse av Nürnbergkoden

ISRAELISKT FÖR NUREMBERG KODLAGSTIFTNING OM MEDICINSKA EXPERIMENTER PÅ MÄNNISKOR SOM ÄR OBLIGATORISKA, EXPERIMENTELA KOVIDINJEKTIONER I ISRAEL Ytterligare en stor utveckling. Alla har citerat och publicerat officiellt innehåll från vaccinet [...]