Etikett: avstod aldrig

Texas Secession behövs inte. Texas Redan en suverän oberoende nationalrepublik, inget behov av att gå.

Secession? Texas är redan en suverän oberoende nationalrepublik, inget behov av Texas att avskilja sig, för de avstod aldrig riktigt. Kristi församling i Texas Alla världsomspännande ambassader i Suveräna republiken Texas bör omedelbart öppnas igen! Republiken Texas under förnyade gränser för hennes 2003 förnyade självständighetsförklaring. (Kartan är under upphovsrätt […]