Etikett: rättslig grundkonstitution

Supreme Court Inches Closer to Decision in Major Election Integrity Case

This was the pimary matter that was in the complaints submitted to the court to challenge the validity of the 2020 election. It now is being heard if they were right, but this wouldn’t have impact on the election itself. Some may not see this as exactly the matter. However, it is the Constitutional matter […]

SANN amerikansk regering är en evig gudomlig teokrati, under Jesus Kristus och för framsteg för hans regering på jorden, vår dagliga bön

Amerikas första konstitution förklarade att vår regering är en evig inrättad gudomlig teokrati under kungen Jesus Kristus för att hans kungarike ska utvecklas på jorden. I den här artikeln kommer jag att bevisa det för dig att det fortfarande är i kraft som rättsligt bindande och att det är den rättsliga grunden för vår regerings legitimitet idag. Denna konstitution som definierar [...]

DIGEST OF GODINE LAW av Rand

DIGEST OF THE GODINE LAW #1 av Howard Rand (1942) FÖRORD Bibeln innehåller föreskrifter och befallningar som är den gudgivna auktoriteten för styrning och kontroll av mänskligheten. Gud talar genom olika kanaler. Alltid valde han dem genom vilka han förmedlade sina befallningar till sitt folk och genom vilka han talade till folket. Dessa män, som sålunda var [...]

Sekulär juridikprofessor Leslie Griffin förespråkar straff för fri religionsutövning

Ett ord från Reinhold bekännaren: Från: Reinhold Sommerstedt Till: leslie.griffin@unlv.edu Skickat: Torsdagen den 29 juni 2017 1:17 AMS Ämne: Sekulär juridikprofessor Leslie Griffin förespråkar straff för fri religionsutövning TILL: Leslie Griffin, professor i juridik vid UNLV Boyd School of Law som svar till din klagan som förespråkar straff för fri utövande av religion Sekulär juridikprofessor [...]

SÄRSKILT TACK TILL ALLA "LAGSTÄMPLINGAR" Vederbörande att skydda och försvara konstitutionen

Jag vill bara ta en stund att tacka alla lagens tjänstemän som följer deras eder. Den centrala delen av eden: "... att skydda och försvara konstitutionen" Den centrala delen av konstitutionen är känd som "Bill of Rights". Dessa kallas våra ”konstitutionella rättigheter”. Tack för att du skyddar våra rättigheter tack [...]

Evig union av konfedererade suveräna stater - FINANSERA VÅRA ANNONSER VÄNLIGEN

America’s first constitution declared that our government is a perpetual Divine Theocracy under Jesus Christ the King, joined together for one aim, for the advancement of His Kingdom on earth. In this article I will prove it to you it is still in force as legally binding, and is the legal foundation of our government’s […]