Etikett: Jerusalem

Jerusalems kyrka flyttade till Storbritannien och den apostoliska stolen i Glastonbury, senare kallad ”det andra Rom”. Många brittiska helgon från 1: a-2: a århundradet intygar detta, se bifogad PDF av heliga

Jersalems biskops och kyrkans arv. En studie från Priory of Salem Institute of Theology Många människor är inte medvetna om hur mycket auktoritet Saint Joseph (Kristi farbror, doktorn i Sanhedrin) hade. Han var allmänt erkänd som den mest berättigade arvtagaren till kung David. Många trodde att han [...]

Hedring av St Gall och St Othmar i den ortodoxa kyrkan i Culdees

I traditionen med de höga Franko-gotiska adelsmännen utfärdades ständigt Sankt Columbanus kloster (den irländska Culdee-missionären) kontinuerligt i det germanska imperiets yttersta hörn. I början av grundandet, med kungarna i det karolingiska riket, blev dessa stora keltiska skolor grunden för vår civilisation. De stora keltiska upplysta manuskripten och [...]

Bene Elohim, och kommer stor ära i Kristus. Djupstudie av bibliska Enoch-scenarier

Vänligen hör denna värdföreläsning om Bene Elohim, och den kommande stora ära, Hon Prof Crouch (från Restoration Ministries), Priory of Salem, Institute of Peace Studies Pastor Crouch går djupt in i ämnet angående ordning i denna värld. Han kommer till och med in i de intergalaktiska och verkliga heliga krig som kommer, allt detaljerat som aldrig [...]