Etikett: goths tribe of israel

“British Israelism” Teaching in All Generations of Christendom

A study of the Celtic church shows a lot of proof of the continuity of the Celto-Saxon Israel doctrine. Pastor Dan Gayman of COI gave a great sermon on this topic. You can watch this video for free on Rumble at: https://rumble.com/v23vems-our-genetic-israelite-heritage-by-pastor-dan-gayman.html Note: COI has moved to Rumble, as Youtube started censoring the content on very […]

På Goths som håller sabbaten

Eftersom goterna är den enda grupp människor som har den äldsta fullständiga bibeln, (av biskop Ulfilas), bör vi se mer mot denna skythiska stam. Som all historia är överens kom dessa folk ut ur samma region där de förlorade tio stammarna försvann. Tusentals fantastiska böcker har publicerats bara om Israels identitetsaspekt [...]