Etikett: förbjuden

YOU might be a suspected accomplice to the Criminal act of “complacency with a crime of sodomy” (most states require a citizens arrest of any knowledge of felonies).

Fredlig åtskillnad / exkommunikationsdekret för varje handling av "självbelåtenhet med sodomi". Att undertecknas och utfärdas av alla som vill förbli i gemenskap med någon del av Guds heliga kyrka. Ladda ner här: Fredlig Separation-excommunication-dekret PDF Alla församlingar som inte undertecknar och skickar detta dekret för att meddelas till alla medarbetare, [...]