Etikett: minnesdag Lesley Boyle

Vår äldres passering + Lesley Boyle på pingsten 2018

Lesleys passering PENTECOST, 24 juni 2018. Vetenskap enligt + biskop Dr Stephen Michael, OCC Du kan också lämna dina kommentarer på Facebook-sidan för www.OrthodoxChurch.nl eller på https://www.tributes.com/obituary / show / Lesley-Curtis-Boyle-106208658 En stor minnestradition startas nu när vår huvudbiskop Dr. Lesley Boyle ThD har gått med YAHWEH på denna stora höghelgdag i pingsten. […]