Etikett: CDC-statistik

”200 GÅNGER Sannolikt att få hiv”, men regeringar främjar det med extrem fördom mot alla religioner.

USA ”förbjuder fri utövande av religion”, sodomi som förbjuds att kallas synd, men måste berömmas / TILLBEDDAS som bra, annars kastar kongressen dig i fängelse eller värre! ”200 GÅNGER SANNLIGARE FÖR ATT FÅ HIV”, ändå främjar regeringar det med extrem fördom mot alla institutioner i religionen Vårt motto, ”Fred utan tvungen hädelse”. Denna [...]

Pastor svarar på Bill O'Reillys begäran om att vara "smartare" i frågan om homosexuellt äktenskap

Du har nått en äldre videosida som har ersatts av den här artikeln: Att främja sann kärlek och tolerans för alla. Vi hoppas att alla kan bli utbildade och hitta hjälp i Kristus som kan rädda oss från vår synd. ”200 GÅNGER Sannolikt att få hiv” om de är involverade i sodomi, ändå främjar regeringarna det [...]