Omvändelse från synd

Sprid kärleken

Seminarier för ditt lokala område om “Omvändelse från synd”.

Ett av de mest diskuterade ämnena i denna generation.

Pastor Stephen Michael är en eldig predikant om ämnet kommer att fortsätta att föra många själar till Jesus för omvändelse. Syndens bekännelse och fullständig omvändelse från synden blir förlåtelse. Vi ska vända människor från syndens fel. Det finns inga synder vi ska hoppa över och lämna utan diskussion. Vår kung sa till oss att förkunna hela sin sanning oavsett hur mycket människor hotar att stena oss.

TCAWW är öppet för nätverk i kombinerade talseminarier och skulle gärna ta med detta ämne till din plats.

STORA KONFERENSER FÖR ALLMÄNT OFFENTLIGT Klicka här

Lämna ett svar