Kategori: Covenantal suveränitet

De jure kristen suveränitetslag. Teokratiska lagliga lösningar som erkänns i internationell rätt över hela världen för att hedra befintliga lagar och förbund som fortfarande är effektiva och legitima för olika kristna partier. De föreskrivna nationella rättigheterna till suveränitet, medborgerliga rättigheter, arv, auktoritet, rättigheter till kulturellt bevarande genom separatism och alla former av kristen frihet och självständighet under Jesus Kristus och hans forntida lagar som Israels Gud.

A Famine of Hearing the Word of YAHWEH by a CDL Attorney Dr. Bertrand Comparet

A Famine of Hearing the Word of God by a Christian Defense League Attorney Dr. Bertrand Comparet. Thoughtless people today are very proud of what they consider our very modern conditions and claim that we are very different from our ancestors. Yet, in truth there has been no change in the real fundamentals of life […]

The Place Where Christ’s Feet Will Return for Armageddon

Dear Friends in Christ, On the high holy day of our feast celebrating Christ’s victory over our enemies (Passover and Unleavened Bread and it’s numerous in-depth meanings) I did the following message: The Place Where Christ’s Feet Will Return https://youtu.be/dRdP9tYI0EU This message is part 1 on the Place Where Christ Returns. I pray you’re edified […]

Det nya namnet för sanna israeliter, det etniska och kulturella namnet "kristet".

Den här korta studien går inte alls in på det gamla ämnet att kristenheten är Bibelns och historiens Israel. Vi har tusentals böcker som går in i den studien i detalj. Se vår bokhandel för det. En kort studie som visar namnet Christian är det nya namnet för de sanna israeliterna och [...]