Kategori: Uttalande av tro

“Defending The King James Bible” by Waite. God’s Word Kept Intact In English

book Defending the King James Bible by Waite

Defending The King James Bible       This book, “Defending The King James Bible“, by Dr. D. A. Waite, Th.D., Ph.D. is a classic and should be in every library, school, and home. Options: Read Free PDF   or   Buy on amazon Dr. Waite’s book is in its eighth printing. He discusses the fourfold superiority […]

THE FOUR-FOLD SUPERIORITY OF THE KING JAMES VERSION pt2 – ALSO “Defending the King James Bible” by Waite – pdf download

THE FOUR-FOLD SUPERIORITY OF THE KING JAMES VERSION (Part 2) get the Free download of the PDF ebook “Defending the King James Bible by Waite” Buy the printed copy of “Defending the King James Bible” from amazon. #2: THE KING JAMES BIBLE HAS SUPERIOR TRANSLATORS. The second reason for defending the KJV is because it […]

Inspired Translation of Copies Required for Bible Study

Inspired Translation of Copies Required for Bible Study ©2011 Brandon Staggs. Read more articles on God preserves His Word in KJV Now, what kind of a kook would say something as obviously nutty as the title of this little article? For of a certainty we all know that only the original autographs were inspired. And, obviously, no translation of […]

“Why the King James Bible (AKJV-1611) is the Perfect Word of God” Chapter 3, God Preserved His Words

Enjoy this chapter 3 preview from the booklet “Why the King James Bible AKJV1611 is the Perfect Word of God”. Buy the full booklet from https://www.chick.com/products/item?stk=1261 or from amazon. If you’re looking for more full text books and free booklets on the topic of God’s word preserved in KJV click here Lesson 3 God Preserved […]

The King James Version of the Bible (God’s Word Preserved)

If you’re looking for more full text booklets on the topic of God’s word preserved in KJV click here The King James Version Of The Bible Rev. Steven Houck Minister in the Protestant Reformed Churches Preface The Bible is no ordinary book. It is not a human book. The Bible is God’s inspired and infallible […]

That Amazing Book …Thy word is truth by Dr. Watkins

If you’re looking for more full text booklets on the topic of God’s word preserved in KJV click hereOrder hard-copy tracts of the following from https://www.av1611.org Dr. Terry Watkins Dial-the-Truth Ministries …Thy word is truth – John 17:17   President Ronald Reagan pointed to that Amazing Book and said, “Indeed, it is an indisputable fact that all the […]

The Attack on the BIBLE, the Word of God

If you’re looking for more full text booklets on the topic of God’s word preserved in KJV click here The following is available in tract format from www.av1611.org. We recommend people to go there and get hard copies of the tract for easy distribution. We need to be able to stand up for our beliefs […]

God’s law is for Celto-Saxon Israel exclusively, Christ says avoid other tribes or ethnos

A Study by the Priory of Salem, Institute of Peace Studies (“SIN IS TRANSGRESSION OF THE LAW“, SEE 1JOHN 3:4. SO SIN ONLY APPLIES TO ISRAEL, THE REST CANNOT BE IMPUTED WITH ANY SIN!) (Re-printed in the Good News of the Kingdom Newsletter Pub. 2008) “for where no law is, there is no transgression” (Romans […]

Merging of the Official “Zion” Known as Western Christendom with the Geographical Zion/Salem

by Rev Dr Stephen MK Brunswick, OCC Pub 2021 Announcement: This is a true Templar message for the day in which we live, Deus Vult (Note: the Templar worshipped in any kind of Orthodox Christian church in the region they were in). God’s true scattered British Israel is described by Scripture as being found “at […]

Persecution on Display as Finland Prosecutes Christian Churches for their established Faith

A Church Bishop in Finland is being prosecuted for publishing a 24 page booklet in 2004 that merely says that God designed sex for within a marriage. Evidently it’s now considered a hate crime in Finland to say “no sex before marriage”, as all churches have taught in all previous generations. The only known definition […]

Misconceptions about Constantine, ecumenical councils’ weight, and the Sabbath

Dear friends, I have a few new articles upcoming. First I would like to bring attention to our brothers to have a look at our Jerusalem rights of our Templar Order: Jerusalem Sovereignty Proposal part I. Within the next month we will be finalizing the re-vamp of the above website and calling on Knights of the […]

Att hålla sabbaten "Love Feasts" mer fullständigt av Rev Dr Stephen MK Brunswick

Att hålla sabbaten "Kärleksfest" mer fullständigt. Nedan följer ett kapitel från boken "Sabbat i den ortodoxa kyrkan". Medan större delen av boken handlar om kyrkans historia handlar detta kapitel mer om pastoral rådgivning. Den här boken skulle vara ofullständig utan ett avsnitt som täcker fördelarna och metoderna som en troende kan öka [...]

Syndeförhållande, biblisk definition av synd: ”Överträdelse av lagen” förlorar belöningar RM 8-3-91

Den här bibelversen kan spara teologer 20 år på bibelskolan: 1Johannes 3: 4 ”Synd är lagens överträdelse.” 70% i hans lag är endast nationellt tillämplig. Han befallde oss "be hans rike komma på jorden" och "söka först sitt kungarike", och "de högstas heliga kommer att ta riket [...]

Många forntida manuskript som bekräftar St Joseph (av Sanhedrin) Grundade det brittiska hebreiska prästadömet i Glastonbury år 36AD

(Följande artikel är ett bokutdrag ur "Sabbaten i den sanna ortodoxa kyrkan") Dessa dagar har det blivit populärt, och googles rankningssystem verkar föredra dessa "nya" källor som har dagordningar att ignorera de äldre autentiska uppgifterna Joseph på Glastonbury. Det finns nu mestadels författare som ignorerar 1-4-talet [...]

Det nya namnet för sanna israeliter, det etniska och kulturella namnet "kristet".

Den här korta studien går inte alls in på det gamla ämnet att kristenheten är Bibelns och historiens Israel. Vi har tusentals böcker som går in i den studien i detalj. Se vår bokhandel för det. En kort studie som visar namnet Christian är det nya namnet för de sanna israeliterna och [...]

Eftersom huvudet är oskiljaktigt från den levande kroppen, så är hans heliga också

Eftersom huvudet är oskiljaktigt från den levande kroppen, så är hans heliga Psa 89: 5 ”Och himlen ska prisa dina under, o YAHWEH: Din trofasthet också i de heligas församling.” Vi kan aldrig komma undan verkligheten att vi ber tillsammans med alla de heliga i himlen. Även om du […]

About Us – The Celtic Orthodox Church (Culdees)

Den ortodoxa kyrkan i Culdees (OCC) fungerar som en fri religiös förening i Amerikas förenta stater och utomlands. + Främjande av den ortodoxa kristna religionen som är rotad i den hebreiska tron och identiteten som västra kristna nationer av apostlarna under det första århundradet. + Återställa och bevara biblioteken [...]

Columbanus and the Celtic Church's, Quartodeciman (Nisan 14-20) Observation of Easter / Passover

Under århundradena har den keltiska kyrkan fortsatt att kämpa mot Roms fotspår mot de bibliska högtiderna under de bibliska dagarna som Gud sa är "för alltid" och kommer att förbli som befalld "högtider av Gud" (inte judarnas högtider utan "YAHWEHs högtider" ”Är det enda sammanhanget som är” för evigt ”i 3 Mosebok 23 osv.) [...]

Stadier och kategorier av kyrkans medlemmar

Stadier och kategorier av kyrkans medlemmar * Förfrågare * (De som kan vara hedniska eller icke-troende som är besökare och inte får delta i sakramenten.) * Katekumener * (kristna som erkänner att de tror och är nya för omvändelsen De lär sig instruktion och visar att de är helt villiga att göra det. Som de är [...]