Ordination and Orthodox Re-integration

Sprid kärleken

The O.C.C. is an authority with ecclesiastical responsibilities and obligations to re-correct rightly and canonically all debatable ordinations of the wider Orthodox Celtic Church(Culdees) descended congregations. After doing some research on our site you will find many of the first Century Apostles (and their direct assistants) officially were Culdees. Any church tracing back to the Celts and keeping an Orthodox liturgy (like the Book of Common Prayer) may be a candidate. We must return to the purity, re-establish, re-integrate and align to the Orthodox faith of our fathers.

A confederation of larger Orthodox bodies recognize, accept and defend our acts. The Primace of the Orthodox Church of the Culdees (Stephen MK Brunswick) represents (by Synodal decision) in office in defense(diplomatic) assistance of Christians in cases where they have been victims of damaging and intolerant acts of prejudicial discrimination against their freedom of beliefs, which may even be committed by renegade agents of government and society. He may circle the affairs of any branch, whether political, religious, or social organizations towards their suspected incompetence, and issue specific instructions towards the broader reintegration.

Bishops, Priests and other Clergy may inquire to join our growing communion as Apostolic Successors of the ancient Orthodox Church of the Culdees. We are the literal canonical Orthodox Celtic church with succession lines from the Apostles’ First Century ministries in Great Britain. We assist you in delivering the daily, weekly and monthly and annual Divine services. We must restore God’s pure Sacraments to our local communities.

We also hold succession lines from Russian True Orthodox (Catacomb Church) Bishops, who survived the major Bolshevik persecutions and kept themselves pure from the new state church.

PRÄSTLIGA ORDINERINGAR, ÅTERINEGRATIONER, KANONISKA BESLUT FRÅN DE HELIGA SYNODERNA, INKARDINATIONER OCH VIGTNINGAR

Det finns många kyrkliga lösningar för problemen i den tid vi lever. Många är överens om att det finns flera jurisdiktioner för kyrkor som har lämnat och förnekat tron, fallit av livets väg och in i vägen för förstörelse. De vet inte vad de ska göra, eller vart de ska vända. Men de vet att väldigt nya hädelser just godkändes av deras älskade kyrka. Som det står i profetiorna, att i slutet av tiden skulle kyrkan få ett ”stort nedfall” eller APOSTACY.

Our English Orthodox liturgy (and others) require a full confession of any sin and requires our communicants to do the works necessary to show a full conversion has occurred and is maintained. Some may still give lip service in following a perfect liturgy, however they must remember that includes the confession and a full turning away from all sin. In many communities it can be a challenge to have enough Pastors or Biblical counsellors to admonish their flocks. God gives us a safeguard in requiring a full conversion. We praise the congregations who have held onto the liturgy. However if their ministry is represented by a centralized apostate who recently has made new covenants that throw away the very foundations of our faith, then the whole is doomed. Our communion offers a solution to come together in re-establishing the original faith once delivered to the Saints.

However if they then turn to “bless” any abominations, sins or wickedness, or even promote “pride” in various sins then they for sure have left the faith. Some even go as far as to promote “pride parades” who dance around naked, promoting an atheist philosophy and even doing pornographic acts in the parades that include children! Some have even taught a new form of families that have never been part of any Orthodox church.

Men ändå kommer alla valörer i världen överens om att vi inte kan dela ut den heliga nattvarden till någon person som lever i avsiktlig synd utan fullständig ånger och förnekar alla synder. De som nu har börjat vända sig från denna fasta väg i vår tro har alla förnekat både liturgin och tron.

Vårt ministerium är en lösning som ministrar kan återintegrera till vår förfäders ortodoxa tro.

Vi fortsätter i den engelska liturgin som har överlämnats sedan första århundradet. Denna liturgi har använts enhetligt av både protestanter och katoliker. Till och med i de mest icke-konformistiska amerikanska valörerna användes "Kongregationalists" under de första århundradena i Amerika den ortodoxa kompatibla "Book of Common Prayer" engelsk liturgi.

Om du är redo att komma igång med återintegrering, ordination, inkardination eller invigningar, mejla bara ditt CV till marshalofsalem@yahoo.com .

Kyrkan bevittnar ”de STORA styggelserna som gör öde”. Vår kung sa till oss när vi ser dessa saker hända på de heliga platserna, att vi måste ”fly för bergen”, eller faktiskt ”fly från jurisdiktionen”. Inkardera till en annan kyrka eller återintegrera tillbaka till våra förfäders ortodoxa kyrka.

Flera av dessa ”stora bortfallande” avfällingar har försökt legitimera sin oortodoxi genom att få en statlig sekulär organisationsregistrering. Medan kyrkor är fria att använda sådana former är det aldrig det som gör en kyrka giltig. De flesta länder i världen är överens om att det är frivilligt för alla kyrkor att verka i sina länder. Det är inte det som gör en kyrka, det är bara ett verktyg. Kyrkan är dyrkan, beröm och främjande av hans religion, ren och enkel.

De som tror att Gud inte behöver komma först i en kyrka, men den lokala regeringen bör ge "tillstånd" först, det kan bryta mot det första budet "har inga andra härskare framför mig". Många splittringar har inträffat inom de typer av regerings / sekulära kyrkomöten som samarbetar med ”omdefinieringen av familjen” och till och med välsignar synder som aldrig skulle ha varit tänkbara i någon kyrka. Om det är deras grund för verksamheten, bara en lokal "ideell" registrering, varje gång de avviker från sin ursprungliga stadga, kan de förlora sin ideella status.

Den ortodoxa kyrkans kyrkor (OCC) fungerar som en ideell organisation och är lagligt registrerad för följande ändamål:

+ Framsteg för den ortodoxa (kristna) kuldeanska religionen som är rotad i den hebreiska tron och identiteten som fördes till Glastonbury av apostlarna under det första århundradet.

+ Återställa och bevara biblioteken om brittisk israelism.

+ Förespråkar jämställdhet för skydd av förföljda minoriteter av kuldeanskt ursprung, mot all fördomsfull diskriminering av deras etniska eller ortodoxa kulturella religiösa praxis.

+ Politisk förespråkande för återställningen av Glastonbury Culdees myndighet att bedöma i de kungligt föreskrivna frågorna som går bortom det andliga, till rikerna för den civila, kriminella och internationella rättspraxis.

+ Internationella föreningar för fredlig interkulturell och interreligiös dialog.

Prästliga ordinationer är frågor av stor omfattning. Den som tjänar Guds heliga ord utövar det högsta ämbetet i denna värld. Män som ska väljas ut för den sökande processen är av god etisk och moralisk karaktär. En sådan som är kvalificerad kommer att vara känd för att starkt bekänna sin tro på skrifterna som Guds ord och den ofelbara regeln (2Tim 3:16, Ef 2:20), om tro och praktik; att få vår trosbekännelse som det lärarsystem som lärs ut i de heliga skrifterna; att godkänna kyrkans regeringsform och lova att underordna sina bröder, ivriga och trofasta för att upprätthålla evangeliets sanningar och kyrkans fred och renhet bland all motstånd och förföljelse, och att säga om ”han har varit framkallade, såvitt han känner sitt eget hjärta, att se den heliga tjänstens ämbete från kärlek till Gud, och en uppriktig önskan att främja hans ära i hans sons evangelium, ”(1Kor 2: 2, 2 Kor 4: 5). Endast män med sådan standhaftighet kan gå framåt för att ansöka. Efter antagandet och utnyttjandet av vår liturgi, och att han har följt godkända och krävda studier, och att en biskop först har gett honom en provlicens att predika evangeliet, så att efter en kompetent prövning av hans talanger och mottagande av gott rapportera, kan han i god tid ordineras till pastoralkontoret. (2Tim 3: 7,9 & 3 Johannes 12). Skriften kräver dock att det prövas några som ska ordineras till evangeliets tjänst, så att detta heliga ämbete inte kan försämras genom att vara förpliktad till svaga eller ovärdiga män (1 Tim 3: 6 och 2) Tim 2: 2).

Skicka ditt CV (CV) till marshalofsalem@yahoo.com för att få processens började.

Det finns krav på att ha veckosabbater och årsmöten. Vi stöder dig med att starta dina Agape-fester på fredag, som hjälper till att få människor aktiva i ditt stift. Det är en vanlig praxis att spara den bibliska ”andra tionden” som du spenderar för din resa till pilgrimsfesterna årligen. Alla dessa händelser kan stödjas från OCC Holy Synod.

HELIGA BESTÄLLNINGAR FÖR KRISTUSSAMLINGEN

De som döps, bekräftas och kallas till OCC: s religiösa order kan först installeras på kontoret Diakoner, sedan präster, biskopar, ärkebiskopar och evangeliska prelater. Vi har en Primace (ärkebiskop) som övervakar de andra biskoparna vid OCC Holy Synod. För varje lokal jurisdiktion finns normalt inte högre än en biskop i en lokal stad, och i vissa stadier av krävd tillväxt, och många församlingar finns en plats för ärkebiskoparna.

Vi skickar giltiga rader till våra medlemmar Apostolisk arv från ortodoxa Culdee-biskopar.

Du kan skriva till oss för mer information. Annars kan du hitta kategorin online prästvigning från vår webbplats.

Lämna ett svar