* Ljudlektion: ”Satans bortgång, en lektion om de bibliska tävlingarna, och andliga kerubiska ordningar, föradamisk värld”, Salems priory

Sprid kärleken

Lär dig mer om vår högre kallelse för alla dem som är återlösta i Kristus. Idag spelar vi budskapet ”Satans bortgång, en lektion om de bibliska tävlingarna och andliga kerubiska ordningar, föradamisk värld” på https://www.youtube.com/watch?v=GcLu4kLKvhk&t=4483s