På Goths som håller sabbaten

Sprid kärleken

Eftersom goterna är den enda grupp människor som har den äldsta fullständiga bibeln, (av biskop Ulfilas), bör vi se mer mot denna skythiska stam. Som all historia är överens kom dessa folk ut ur samma region där de förlorade tio stammarna försvann. Tusentals fantastiska böcker har publicerats bara om Israels identitetsaspekt (Israels hus ras / stammar som alltid var separata och skiljer sig tydligt från Judas hus och särskilt de nyare stammarna som hävdar att de kommer från Juda som verkligen är Esau Rev 2: 9 och 3: 9.) Men det här ämnet handlar mer om sabbaten, tecknet på att vi är hans folk.

Som vi vet hade Saint Andrew tidigt omvandlat goterna. Till och med regionerna i större Scythia (dvs. där den skotska konstitutionen säger var de alla kom ifrån) hävdar de att de hade konverterats av St Andrew av Svarta havet. Den här fantastiska författaren Tertullian från andra århundradet spelade in det bra, av deras praxis. "Gotarna helgar sabbaten på samma sätt som grekerna." Som upprepades citerades under kungens teodoriska dagar och framhölls av söndagsvakterna som han erövrade, dvs. biskop Sedonius i Frankrike som personligen bevittnade goternas invasioner och förklarade samma sak om sabbatshållningen ( på lördagar) vid goterna. När det gäller biskopen Ulfilas från goterna, s. 140 ”Sanningen triumferande: kyrkan i vildmarken”
Av Benjamin George Wilkinson
Mer information om detta ämne i boken “Sabbat i den ortodoxa kyrkan”Av pastor Dr Stephen MK Brunswick