Det korrekta perspektivet i vår tid: Babylon faller

Sprid kärleken

Vi befinner oss inte i tiden för Babylon Rising. Det här är tiden för Babylon som faller. Emry täcker många viktiga bibliska perspektiv som kyrkorna snart ska förklara. Det är nästan dags att fira. Katastroferna, plågorna, främmande fiender och andra händelser förutsades alla att komma över fienderna till det sanna Guds Israel. Babylon faller, och Hans kungarike ökar. Mycket har kommit genom nåd, men också sade han att han kommer att upphäva de större nationella straffen när det finns lydnad. Goda nyheter om kungariket.