Hur Mary Magdelene befriades från demonisk besittning av 7 djävlar

Sprid kärleken
Dagens leksakpredikan nr 380 täckte kungarikets glada budskap om hur Maria Magdelene och många andra befriades från demoniska lidanden. Från Mary Magdelene förkastades sju djävlar från hennes kropp. Inte bara personlig synd utan familjesynder utan också samhällssynder och nationella synder gav demonerna rätt att stanna i hennes kropp. När Jesus förklarade ”glädjebudskapet om kungariket” botades människor. Detta är vad han gjorde överallt. Undervisning ”omvänd er, för himmelriket är nära”. Hans kungarikets lagstyrning undervisades, som inte bara omfattar de personliga synderna utan också de nationella synderna (eftersom ”synd är överträdelse av lagen” 1Johannes 3: 4 och 70% i Guds lag gäller endast nationell nivå). När himmel och jord försvinner kommer fortfarande inte en enda prick eller tittel att passera från lagen, och inte ens efter att slutligen alla profetior och ouppfyllda nationella lagar äntligen är uppfyllda (dvs. Kristi bokstavliga 1000-åriga regeringstid, kommer lejonet att lägga sig med lammet, osv.) då står det att vissa ”prickar och titlar kan passera från lagen”. Dessa är vanliga enkla och fredliga sanningar. Fridigare sanningar än någon känner till mänskligheten, så det är ett undrar varför ateistiska regeringar vill förstöra dem som förkunnar dessa goda nyheter. I vilket fall som helst är den andliga träldomen viktigare att hantera än någon annan. Synderna håller de andliga djävlarna i kraft över oss. Men medan vi ännu inte är perfekta står det i Uppenbarelseboken att vi åtminstone kan övervinna djävulen ”genom lammets blod och genom vårt vittnesbörd”.