Abrahams välsignelse (för regelbunden recitation)

Sprid kärleken

Abrahams välsignelse (5 Mosebok 28 välsignelser för lydnad)

 

Genom Yahshuas blod kommer alla Abrahams välsignelser över oss. (Galaterna 3:13-16)

 

”Och du är huvudet och inte svansen. 

Du är bara ovanför och inte under. 

Du lånar ut och lånar inte.

Du går i hälsa och inte i sjukdom.

Du vandrar i välstånd och inte i fattigdom. ”

Lämna ett svar