Flera tusen biblioteksartiklar tillbaka online

Sprid kärleken

Flera tusen artiklar från Anglo Israel Library är tillbaka online. Vi är stolta över att ta med dig dessa forskningsartiklar igen online. Dessa teologer ägnade sina liv åt att arbeta för Israels huss förlorade får, vilket identifierats i de västra (och östra) kristna länderna.

(Ansvarsfriskrivning: Vi är inte överens om alla doktrinämnen i varje artikel i vårt bibliotek. Vi uppmanar dock varje elev att rätt dela upp sanningens ord. Som det står, "låt varje ord upprättas med två eller fler". Vi tror att du bör jämföra även när minst två bibelverser säger exakt samma sak. Vi kan aldrig bygga en doktrin på bara en vers, inte heller på en privat tolkning av en man (eller kvinna). Allt vi tror har lärt av tusentals i varje generation.)

Dr. Bertrand Comparet

Pastor Richard Giesenschlag

Pastor Robert Record

Överste Jack Mohr

Herr Mikkel Kragh

Dr. Wesley Swift

Pastor Ted Weiland

Lämna ett svar