YOU might be a suspected accomplice to the Criminal act of “complacency with a crime of sodomy” (most states require a citizens arrest of any knowledge of felonies).

Sprid kärleken
Fredlig åtskillnad / exkommunikationsdekret för varje handling av "självbelåtenhet med sodomi".
 
Att undertecknas och utfärdas av alla som vill förbli i gemenskap med någon del av Guds heliga kyrka.
 
 

Alla församlingar som inte gör det Signera och skicka detta dekret att meddelas till alla intresseföretag, riskerar att förklaras: "Extrema radikala militanta politiska fanatiker från sodomiter, utländska ockupanter av Satan och svorna fiender till korset." 

 

"Var ni heliga." De kan ta och döda våra kroppar, men de kan inte röra våra själar. Vi måste ”separera från sodomi” (* 1Kor 6: 9-17, 2Kor 6:16, 12:21, Rom 1: 21-27, 6:19 2 Pet 2: 6, Ef 4: 19-20, 5: 3-5, Kol 3: 5, 1Tes 4: 7, Gal 5:19, Lev 26:21, Upp 18: 4)

Lämna ett svar