Republiken Texas Den suveräna nationen, mark och regering

Sprid kärleken
Inget av landet har någonsin överlåtits till USA, så det finns ingen anledning att gå. Den federala regeringen äger marken för de andra 49 staterna. Men för Texas kan de bara hyra delar av mark de vill ockupera i Texas. Hyresavtal är villkorade och behöver inte förnyas. De flesta av dessa måste förnyas varje år eller så.

Lämna ett svar