Månad: januari 2014

Hebrew Origins of the Celtic Christian Church

”Moderna historiker ignorerar helt och hållet orsaken till den stora romerska invasionen i Storbritannien när de hanterar de romerska invasionerna. Aldrig en gång nämner de Claudius Edikt eller förklarar att det var ett krig med religiös förintelse, som syftade till att krossa kristendomen vid källan. ” Drama of the Lost Disciples (1961), George Jowett. […]