BIBLISKA JÄTTER kom senast Mayakalendern 3112 f.Kr. Omstart

Sprid kärleken

Förra gången Mayakalendern startade om var cirka 3112 f.Kr.

Visste du att senaste gången Mayakalendern startade var när Enok fortfarande levde, och även Kainan, Mahalalel, Jared, Metheuselah, Lamech och Noah också !? Noah var cirka 60 år gammal förra gången kalendern startade om. Vet du vad som hände vid den tiden? Det säger att änglar såg att mänskliga kvinnor var "passande utvidgningar" att klara av. Så de började ta kvinnor och födde halvgudar eller kallas jättarna. SOM DET VAR PÅ NOAHS DAGAR SÅ SKA DET ÄR I TIDEN FÖR YAHSHUAS ANDRA KOMMANDE. 🙂

http://blondesearch.ru/img/18/183/Who_were_the_Anakim_Nephilim_.jpg

Lämna ett svar