LAND AV ISRAEL ELLER LAND KALLADE ISRAEL. Bara för att bli teknisk.

Sprid kärleken

LAND AV ISRAEL ELLER LAND KALLADE ISRAEL. Bara för att bli teknisk.

Det är skriftligt felaktigt att kalla landet eller gränserna var som helst i världen för att kallas ”Israel”. Ingenstans i Skriften står det att något land kallas Israel, det är en konstgjord uppfinning. Enligt våra biblar fick endast två av de 13 stammarna namnet Israel och de hette aldrig någonsin Juda eller judar, utan en del av det helt separata norra kungariket, länge frånkopplat från Juda. Så kan vara bibliskt korrekta inte mainsream media och babylon standarder korrekta. Idag finns det en ateistisk stat där i "Israels land" som kallar sig Israel, vilket förutspås i Uppenbarelseboken 2: 9 och 3: 9 hädelse för dem som säger att de är judar och inte är det. Bibeln är den yttersta myndigheten. Det är OK att kalla det Israels land, det vill säga land som tillhör Israels två stammar som har namnet Israel, men Juda ingår inte i Israels hus eller Josefs hus som uteslutande fick namnet Israel. Judas hus har septer men är inte en del av Israels hus.

Lämna ett svar