Sekretesspolicy för TCAWW

Sprid kärleken

Kristi församling över hela världen

Sekretesspolicy för TCAWW

En konservativ, oberoende och kyrkan mellan helgon.

Alla präster från TCAWW är bundna av lagens krav på sekretess eller för att ansvara för anklagelser i domstol för brott mot sekretessen för alla detaljer om någon som har kommit till oss för vägledning.
Därför måste all information om någon persons identitet som har kontaktat oss, eller något som rör deras beteende, hållas konfidentiell från tredje part utan ett tydligt undantag från sekretessdokumentet undertecknat av alla parter i förväg.

Därför är TCAWW bunden av sekretess utöver det som en typisk advokat eller rådgivare måste ha. Alla e-postmeddelanden, dokument, telefonsamtal etc skyddas med största integritet.

Det enda undantaget är det som gäller barnmisshandel. För de flesta stater kan en pastor inte stämmas eller hållas i strid med någon lag för att avslöja detaljer om barnmisshandel. I vissa stater krävs det faktiskt att komma fram med sådan information.

Mer information finns i prästerskapsrätt.

* KRISTISKT FORUM * *HEMSIDA*   * STRONGS KONKORDANS ONLINE *

Lämna ett svar