* Mp3 * "Är Amerika den sista gränsen för Manasse / Israel"

Sprid kärleken

Denna sista sabbat diskuterade vi ämnet att hitta och göra anspråk på vår födelserätt jurisdiktion för hans folk så att vi en dag skulle vara fria att helt skilja oss från Babylon. Idag pågår nästan tvungen olydnad eller olaglig mobbning mot kristna mycket selektivt.

Vår kung ber oss att be för den friheten och "Sök först hans kungarikets lagstyrning på jorden som i himlen".

Be om hans nåd när vi lever i ett babyloniskt imperium, och att vi i våra attityder och i vårt personliga liv kan vara en lysande ambassadör för hans kungarike på jorden. Be honom att vi kan vara fria att gå vidare och vara oberoende igen så att vi kan tillbe Israels Gud i ande och sanning.

Vi ska alla bekänna och ångra all synd. 1Johannes 3: 4 säger "synd är lagens överträdelse". Så vi måste erkänna varje gång vi bryter mot någon av lagarna. Inklusive 70% i lagen som endast är nationell lag.

Lyssna på vår MP3:

“Är Amerika den sista gränsen för Manasseh / Israel”

Lämna ett svar