Etykietka: tekst

„Yahshua / Jesus is God” i „Yahshua / Jesus is YAHWEH” w oryginalnym greckim, aramejskim NT, Interlinear, Exegeses itp.

  [wysokość odstępnika = „20px”] YAHSHUA / Jezus jest JAHWEH - tak wyraźnie mówi oryginał. Oryginalny aramejczyk zgadza się z tym, grecki udowadnia to, a interlinia to potwierdza. [wysokość odstępu = „8px”] To nadaje nowe znaczenie metodzie, którą mamy „rozróżniać duchy”. Mamy „wypróbowywać duchy, aby zobaczyć, czy są one od Boga” jako „nie […]