Etykietka: suwerenne prawo międzynarodowe

“Yielding of Sovereignty Is Considered the Crime of High Treason” – Archbishop Vigano on Nation States Handing Over Sovereignty to the WHO

This is not just a good sober opinion, these are all matters of inescapable facts. Red Invasions and Genocides have been ongoing for a while using such tactics. “Yielding of Sovereignty Is Considered the Crime of High Treason” – Archbishop Vigano on Nation States Handing Over Sovereignty to the WHO By Joe Hoft Published May 22, […]

Prawo do rządzenia: prawna, nieterytorialna suwerenność w prawie międzynarodowym

Poniżej znajduje się podrozdział książki dr Kerra The Entitlement to Rule: Legal, Non-Territorial Sovereignty in International Law. Podrozdział zatytułowany jest „Wprowadzenie: prawa dynastyczne, suwerenność i recepty”. Jest w tomie drugim, rozdziale pierwszym na http://www.the-entitlement-to-rule.com/id38.htm Większość ludzi zainteresowanych szlachtą i członkami rodziny królewskiej nie ma pojęcia, jak suwerenność może być nadal prawnie nienaruszona […]