Etykietka: prawo królewskie

Prawo do rządzenia: prawna, nieterytorialna suwerenność w prawie międzynarodowym

Poniżej znajduje się podrozdział książki dr Kerra The Entitlement to Rule: Legal, Non-Territorial Sovereignty in International Law. Podrozdział zatytułowany jest „Wprowadzenie: prawa dynastyczne, suwerenność i recepty”. Jest w tomie drugim, rozdziale pierwszym na http://www.the-entitlement-to-rule.com/id38.htm Większość ludzi zainteresowanych szlachtą i członkami rodziny królewskiej nie ma pojęcia, jak suwerenność może być nadal prawnie nienaruszona […]