Etykietka: zakazana

YOU might be a suspected accomplice to the Criminal act of “complacency with a crime of sodomy” (most states require a citizens arrest of any knowledge of felonies).

Dekret o pokojowej separacji / ekskomuniki za każdy akt „samozadowolenia z sodomią”. Do podpisania i ogłoszenia przez każdego, kto chce pozostać w komunii z jakąkolwiek częścią Świętego Kościoła Bożego. Pobierz tutaj: Dekret o pokojowej separacji-ekskomuniki PDF Wszystkie zgromadzenia, które nie podpiszą i nie wyślą tego dekretu w celu ogłoszenia wszystkich współpracowników, […]