Pokuta od grzechu

Szerzyć miłość

Seminaria dla Twojej okolicy na temat „Pokuty od grzechu”.

Jeden z najbardziej dyskutowanych tematów tego pokolenia.

Wielebny Stephen Michael, który jest gorącym kaznodzieją w tej sprawie, będzie nadal przynosił wiele dusz do Jezusa, aby pokutowali. Wyznanie grzechu i całkowite odpokutowanie za grzech prowadzi do przebaczenia. Mamy odwracać ludzi od błędu grzechu. Nie ma żadnych grzechów, które mamy pominąć i wyjść bez dyskusji. Nasz Król powiedział nam, żebyśmy głosili całą Jego prawdę bez względu na to, jak bardzo ludzie grożą nam ukamienowaniem.

TCAWW jest otwarta na sieci w połączonych seminariach mówionych i chętnie wprowadzimy ten temat do Twojego miejsca.

DUŻE KONFERENCJE DLA OGÓLNYCH PUBLICZNYCH Kliknij tutaj

Dodaj komentarz