Kategoria: Wyznanie wiary

“Defending The King James Bible” by Waite. God’s Word Kept Intact In English

book Defending the King James Bible by Waite

Defending The King James Bible       This book, “Defending The King James Bible“, by Dr. D. A. Waite, Th.D., Ph.D. is a classic and should be in every library, school, and home. Options: Read Free PDF   or   Buy on amazon Dr. Waite’s book is in its eighth printing. He discusses the fourfold superiority […]

THE FOUR-FOLD SUPERIORITY OF THE KING JAMES VERSION pt2 – ALSO “Defending the King James Bible” by Waite – pdf download

THE FOUR-FOLD SUPERIORITY OF THE KING JAMES VERSION (Part 2) get the Free download of the PDF ebook “Defending the King James Bible by Waite” Buy the printed copy of “Defending the King James Bible” from amazon. #2: THE KING JAMES BIBLE HAS SUPERIOR TRANSLATORS. The second reason for defending the KJV is because it […]

Inspired Translation of Copies Required for Bible Study

Inspired Translation of Copies Required for Bible Study ©2011 Brandon Staggs. Read more articles on God preserves His Word in KJV Now, what kind of a kook would say something as obviously nutty as the title of this little article? For of a certainty we all know that only the original autographs were inspired. And, obviously, no translation of […]

“Why the King James Bible (AKJV-1611) is the Perfect Word of God” Chapter 3, God Preserved His Words

Enjoy this chapter 3 preview from the booklet “Why the King James Bible AKJV1611 is the Perfect Word of God”. Buy the full booklet from https://www.chick.com/products/item?stk=1261 or from amazon. If you’re looking for more full text books and free booklets on the topic of God’s word preserved in KJV click here Lesson 3 God Preserved […]

The King James Version of the Bible (God’s Word Preserved)

If you’re looking for more full text booklets on the topic of God’s word preserved in KJV click here The King James Version Of The Bible Rev. Steven Houck Minister in the Protestant Reformed Churches Preface The Bible is no ordinary book. It is not a human book. The Bible is God’s inspired and infallible […]

That Amazing Book …Thy word is truth by Dr. Watkins

If you’re looking for more full text booklets on the topic of God’s word preserved in KJV click hereOrder hard-copy tracts of the following from https://www.av1611.org Dr. Terry Watkins Dial-the-Truth Ministries …Thy word is truth – John 17:17   President Ronald Reagan pointed to that Amazing Book and said, “Indeed, it is an indisputable fact that all the […]

The Attack on the BIBLE, the Word of God

If you’re looking for more full text booklets on the topic of God’s word preserved in KJV click here The following is available in tract format from www.av1611.org. We recommend people to go there and get hard copies of the tract for easy distribution. We need to be able to stand up for our beliefs […]

God’s law is for Celto-Saxon Israel exclusively, Christ says avoid other tribes or ethnos

A Study by the Priory of Salem, Institute of Peace Studies (“SIN IS TRANSGRESSION OF THE LAW“, SEE 1JOHN 3:4. SO SIN ONLY APPLIES TO ISRAEL, THE REST CANNOT BE IMPUTED WITH ANY SIN!) (Re-printed in the Good News of the Kingdom Newsletter Pub. 2008) “for where no law is, there is no transgression” (Romans […]

Merging of the Official “Zion” Known as Western Christendom with the Geographical Zion/Salem

by Rev Dr Stephen MK Brunswick, OCC Pub 2021 Announcement: This is a true Templar message for the day in which we live, Deus Vult (Note: the Templar worshipped in any kind of Orthodox Christian church in the region they were in). God’s true scattered British Israel is described by Scripture as being found “at […]

Persecution on Display as Finland Prosecutes Christian Churches for their established Faith

A Church Bishop in Finland is being prosecuted for publishing a 24 page booklet in 2004 that merely says that God designed sex for within a marriage. Evidently it’s now considered a hate crime in Finland to say “no sex before marriage”, as all churches have taught in all previous generations. The only known definition […]

Misconceptions about Constantine, ecumenical councils’ weight, and the Sabbath

Dear friends, I have a few new articles upcoming. First I would like to bring attention to our brothers to have a look at our Jerusalem rights of our Templar Order: Jerusalem Sovereignty Proposal part I. Within the next month we will be finalizing the re-vamp of the above website and calling on Knights of the […]

Pełniejsze przestrzeganie szabatowych „Love Feasts” Rev Dr Stephen MK Brunswick

Pełniejsze przestrzeganie sabatowych „uczt miłości”. Poniżej znajduje się rozdział z książki „Szabat w Kościele prawosławnym”. Chociaż większość książki dotyczy historii kościoła, ten rozdział jest bardziej poświęcony poradnictwu duszpasterskiemu. Ta książka byłaby niekompletna bez sekcji obejmującej korzyści i praktyki, dzięki którym wierzący może zwiększyć […]

Związek grzechu, biblijna definicja grzechu: „Przekroczenie prawa” utrata nagród RM 8-3-91

Ten jeden werset biblijny może uratować teologom 20 lat nauki w szkole biblijnej: 1 Jana 3: 4 „Grzech jest przekroczeniem prawa”. 70% Jego prawa ma zastosowanie tylko na poziomie krajowym. Nakazał nam „módlcie się, aby Jego królestwo przyszło na ziemię” i „szukajcie najpierw Jego Królestwa”, a „święci najwyższych wezmą królestwo […]

Liczne starożytne rękopisy potwierdzające, że św. Józef (z Sanhedrynu) założył brytyjskie kapłaństwo hebrajskie w Glastonbury w 36 r.

(Poniższy artykuł jest fragmentem książki, z „Szabatu w prawdziwym Kościele prawosławnym”). W dzisiejszych czasach stał się popularny, a system rankingowy Google wydaje się preferować te „nowe” źródła, które mają zamiar ignorować starsze autentyczne zapisy Józefa w Glastonbury. Obecnie większość autorów ignoruje I-IV wiek […]

Nowa nazwa dla prawdziwych Izraelitów, etniczne i kulturowe imię „chrześcijanin”.

To krótkie studium w żadnym wypadku nie dotyczy odwiecznego tematu chrześcijaństwa, jakim jest Izrael Biblii i Historii. Mamy tysiące książek, które szczegółowo omawiają to studium. Zajrzyj do naszej Księgarni. Krótkie studium ukazujące imię chrześcijanin to nowe imię dla prawdziwych Izraelitów i […]

Jak głowa jest nieodłączna od żywego ciała, tak też są Jego święci

Jak Głowa jest nieodłączna od żywego ciała, tak i Jego święci Ps 89: 5 „A niebiosa będą chwalić cuda Twoje, O WIEKUISTY: Twoją wierność także w zborze Świętych”. Nigdy nie możemy uciec od rzeczywistości, że modlimy się razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Nawet jeśli ty […]

About Us – The Celtic Orthodox Church (Culdees)

Kościół Prawosławny Culdees (OCC) działa jako wolne stowarzyszenie religijne w Stanach Zjednoczonych i za granicą. + Rozwój ortodoksyjnej religii chrześcijańskiej, która jest zakorzeniona w wierze i tożsamości hebrajskiej, przyniesionej narodom zachodnich chrześcijan przez apostołów w I wieku. + Przywracanie i konserwowanie bibliotek […]

Kolumban i Kościół celtycki, Kwartodecyman (14-20 Nisan) Obchodzenie Wielkanocy / Paschy

Przez wieki Kościół celtycki nieustannie walczył przeciwko śladom Rzymu przeciwko biblijnym świętom w biblijne dni, o których Bóg powiedział, że są „na wieki” i pozostaną zgodnie z przykazanymi „świętami Boga” (nie świętami Żydów, ale „świętami JAHWEH”). ”To jedyny kontekst, który jest„ na zawsze ”w Księdze Kapłańskiej 23 itd.) […]

Etapy i kategorie członków kościoła

Etapy i kategorie członków kościoła * Pytający * (Ci, którzy mogą być poganami lub niewierzącymi, którzy są gośćmi i nie mogą uczestniczyć w sakramentach). * Katechumeni * (Chrześcijanie, którzy wyznają, że wierzą i są nowicjuszami w nawróceniu uczą się instrukcji i pokazują, że są w pełni chętni do zrobienia tego. Ponieważ są […]