Ordination and Orthodox Re-integration

Szerzyć miłość

The O.C.C. is an authority with ecclesiastical responsibilities and obligations to re-correct rightly and canonically all debatable ordinations of the wider Orthodox Celtic Church(Culdees) descended congregations. After doing some research on our site you will find many of the first Century Apostles (and their direct assistants) officially were Culdees. Any church tracing back to the Celts and keeping an Orthodox liturgy (like the Book of Common Prayer) may be a candidate. We must return to the purity, re-establish, re-integrate and align to the Orthodox faith of our fathers.

A confederation of larger Orthodox bodies recognize, accept and defend our acts. The Primace of the Orthodox Church of the Culdees (Stephen MK Brunswick) represents (by Synodal decision) in office in defense(diplomatic) assistance of Christians in cases where they have been victims of damaging and intolerant acts of prejudicial discrimination against their freedom of beliefs, which may even be committed by renegade agents of government and society. He may circle the affairs of any branch, whether political, religious, or social organizations towards their suspected incompetence, and issue specific instructions towards the broader reintegration.

Bishops, Priests and other Clergy may inquire to join our growing communion as Apostolic Successors of the ancient Orthodox Church of the Culdees. We are the literal canonical Orthodox Celtic church with succession lines from the Apostles’ First Century ministries in Great Britain. We assist you in delivering the daily, weekly and monthly and annual Divine services. We must restore God’s pure Sacraments to our local communities.

We also hold succession lines from Russian True Orthodox (Catacomb Church) Bishops, who survived the major Bolshevik persecutions and kept themselves pure from the new state church.

ŚWIĘTOŚCI KAPŁAŃSKIE, RE-INTEGRACJE, KANONICZNE DECYZJE Z SYNODÓW ŚWIĘTYCH, INKARDYNACJE I KONSEKRACJE

Istnieje wiele kościelnych rozwiązań problemów czasów, w których żyjemy. Wielu zgadza się, że istnieje kilka jurysdykcji kościołów, które opuściły i zaprzeczyły wierze, zeszły z drogi życia na drogę zniszczenia. Nie wiedzą, co robić ani dokąd się zwrócić. Jednak wiedzą, że bardzo nowe bluźnierstwa właśnie zostały poparte przez ich ukochany kościół. Jak jest napisane w proroctwach, w czasach ostatecznych kościół będzie miał „wielki upadek”, czyli APOSTAT.

Our English Orthodox liturgy (and others) require a full confession of any sin and requires our communicants to do the works necessary to show a full conversion has occurred and is maintained. Some may still give lip service in following a perfect liturgy, however they must remember that includes the confession and a full turning away from all sin. In many communities it can be a challenge to have enough Pastors or Biblical counsellors to admonish their flocks. God gives us a safeguard in requiring a full conversion. We praise the congregations who have held onto the liturgy. However if their ministry is represented by a centralized apostate who recently has made new covenants that throw away the very foundations of our faith, then the whole is doomed. Our communion offers a solution to come together in re-establishing the original faith once delivered to the Saints.

However if they then turn to “bless” any abominations, sins or wickedness, or even promote “pride” in various sins then they for sure have left the faith. Some even go as far as to promote “pride parades” who dance around naked, promoting an atheist philosophy and even doing pornographic acts in the parades that include children! Some have even taught a new form of families that have never been part of any Orthodox church.

Jednak każda denominacja na świecie zgodzi się, że nie możemy rozdawać komunii świętej nikomu, kto żyje w umyślnym grzechu bez całkowitej pokuty i wyrzeczenia się wszystkich grzechów. Ci, którzy teraz zaczęli odwracać się od tej solidnej drogi naszej wiary, wszyscy zaprzeczyli zarówno liturgii, jak i wierze.

Nasza posługa jest rozwiązaniem, które pozwoli ministrom na powrót do wiary prawosławnej naszych przodków.

Kontynuujemy liturgię angielską, która jest przekazywana od I wieku. Ta liturgia była jednakowo używana zarówno przez protestantów, jak i katolików. Nawet w najbardziej nonkonformistycznych denominacjach amerykańskich „kongregacjonaliści” przez kilka pierwszych stuleci w Ameryce używali zgodnej z prawosławnymi „Księgi Modlitewnej” angielskiej liturgii.

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć reintegrację, wyświęcenie, inkardynację lub konsekrację, po prostu wyślij swoje CV na adres marshalofsalem@yahoo.com .

Kościół jest świadkiem „WIELKICH obrzydliwości, które pustoszą”. Nasz Król powiedział nam, kiedy widzimy, jak te rzeczy dzieją się w świętych miejscach, że musimy „uciekać w góry”, a właściwie „uciekać spod jurysdykcji”. Inkardynacja do innego kościoła lub reintegracja z cerkwią naszych przodków.

Kilku z tych „wielkich odchodzących” apostatów próbowało legitymizować swoją nieortodoksję poprzez rejestrację państwowej organizacji świeckiej. Chociaż kościoły mogą swobodnie korzystać z takich form, nigdy nie jest to tym, co sprawia, że kościół jest ważny. Większość krajów na świecie zgadza się, że jakikolwiek kościół może działać w ich krajach. To nie jest to, co tworzy kościół, to tylko narzędzie. Kościół jest uwielbieniem, uwielbieniem i postępem Jego religii, czystą i prostą.

Ci, którzy myślą, że Bóg nie musi być pierwszym w kościele, ale najpierw powinien wydać „pozwolenie” lokalnego samorządu, co może być sprzeczne z pierwszym przykazaniem „nie mają innych władców przede Mną”. Wiele rozłamów miało miejsce w tych typach wyznań rządowych / świeckich kościołów, które współpracują przy „przedefiniowaniu rodziny”, a nawet błogosławią grzechy, których nie można sobie wyobrazić w żadnym kościele. Jeśli to jest ich podstawa do działania, wystarczy lokalna rejestracja „non-profit”, za każdym razem, gdy odejdą od pierwotnego statutu, mogą stracić status non-profit.

Kościół Prawosławny Culdees (OCC) działa jako organizacja non-profit i jest legalnie zarejestrowany w następujących celach:

+ Rozwój ortodoksyjnej (chrześcijańskiej) religii kuldańskiej, która jest zakorzeniona w hebrajskiej wierze i tożsamości przyniesionej do Glastonbury przez apostołów w I wieku.

+ Przywracanie i konserwacja bibliotek poświęconych brytyjskiemu izraelizmowi.

+ Popieranie równości w celu ochrony prześladowanych mniejszości pochodzenia kuldańskiego przed jakąkolwiek dyskryminacją ich etnicznych lub ortodoksyjnych praktyk religijnych.

+ Polityczne poparcie dla przywrócenia władzy Glastonbury Culdees do osądzania w królewskich sprawach, które wykraczają poza duchowość, do sfer prawa cywilnego, karnego i międzynarodowego.

+ Międzynarodowe stowarzyszenia na rzecz pokojowego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Święcenia kapłańskie są sprawami wielkiej wagi. Ten, kto służy Świętemu Słowu Bożemu, pełni najwyższy urząd na tym świecie. Mężczyźni wybierani do procesu aplikacyjnego mają dobry charakter etyczny i moralny. Taki, który jest uprawniony, będzie znany z silnego wyznawania wiary w pisma święte jako słowo Boże i nieomylną regułę (2 Tym 3:16, Ef 2:20) wiary i praktyki; przyjąć nasze wyznanie wiary jako systemu doktryny nauczanego w świętych pismach; zatwierdzić formę rządów kościelnych i obiecać poddanie się swoim braciom, gorliwym i wiernym w zachowaniu prawd ewangelii oraz pokoju i czystości kościoła pośród wszelkich przeciwności i prześladowań, a także powiedzieć, czy „został skłonił, o ile zna swoje serce, do ujrzenia urzędu świętej służby z miłości do Boga i szczere pragnienie promowania Jego chwały w ewangelii Jego Syna ”(1Kor 2: 2, 2 Kor 4: 5). Tylko ludzie o takiej wytrwałości mogą wystąpić o podanie. Po przyjęciu i wykorzystaniu naszej liturgii i po spełnieniu przez niego zatwierdzonych i wymaganych kierunków studiów oraz po udzieleniu mu przez biskupa licencji na okres próbny do głoszenia Ewangelii, tak aby po kompetentnej próbie jego talentów i otrzymaniu dobrego raport, może w stosownym czasie zostać wyświęcony na urząd duszpasterski. (2 Tym 3: 7,9 i 3 Jana 12). Pismo Święte wymaga, aby była próba tych, którzy mają zostać wyświęceni do służby ewangelii, aby ten święty urząd nie został zdegradowany przez oddanie go słabym lub niegodnym ludziom (1 Tm 3: 6 i 2 Tm 2, 2).

Wyślij swoje CV (CV) na adres marshalofsalem@yahoo.com aby uzyskać process rozpoczęte.

Istnieją wymagania dotyczące cotygodniowych sabatów i corocznych zgromadzeń. Wspieramy Cię w rozpoczęciu piątkowych świąt Agape, które pomagają aktywizować ludzi w Twojej diecezji. Odkładanie biblijnej „drugiej dziesięciny”, którą co roku wydaje się na podróż na Festiwale Pielgrzymkowe, jest normalną praktyką. Wszystkie te wydarzenia mogą być wspierane przez Święty Synod OCC.

ŚWIĘTE ZAMÓWIENIA ZGROMADZENIA CHRYSTUSA

Ci, którzy są ochrzczeni, bierzmowani i powołani do zakonów OCC mogą być najpierw wprowadzani do urzędu diakonów, a następnie kapłanów, biskupów, arcybiskupów i prałatów ewangelizacyjnych. Mamy prymas (arcybiskupa), który nadzoruje innych biskupów na Świętym Synodzie OCC. Dla każdej jurysdykcji lokalnej zwykle jest nie więcej niż biskup lokalnego miasta, a na niektórych etapach wymaganego wzrostu i licznych zgromadzeniach jest miejsce dla arcybiskupów.

Przekazujemy naszym członkom ważne wiersze Sukcesja apostolska od prawosławnych biskupów Culdee.

Możesz napisać do nas, aby uzyskać więcej informacji. W przeciwnym razie możesz znaleźć tę kategorię online pod adresem wyświęcenie z naszej strony internetowej.

Dodaj komentarz