Christendom, the Forbidden Cultural Society

Szerzyć miłość
The words European and Christendom have been one and the same thing as widely recorded for well over 1,600 years, as nearly every city of Europe had copies of the gospel in the 2nd Century AD via the Apostle’s Creed and were officially a united Christian Empire in the 3rd Century. Arabs recognize that Europe is Christendom they’re at war with and seek to conquer it to become their land, Islam. Anyone can do a quick survey of church history to confirm the fact that until the dawning of the 17th century, Christianity was confined to the Caucasian population of Western Asia, Europe, Scandinavia and the British Isles. Rome didn’t organize the first councils on Missions to the Non European world until the 1600’s.

Kochanie własnej kultury jest tematem tabu

When foreigners and classes of other cultures promote their culture to be superior, no one in the west imagines calling that racist or hateful. We actually believe it is beautiful for foreigners to take pride in themselves, to love and respect what God has made them. It is only in the non-Christian, non-European countries that foreigners are so completely disregarded. Only in  Western Christian countries are foreigners allowed to protest against our governments in the streets, even if they are presently in the country on a purposeful illegal basis (such as the 6 million Mexican march this year waving their Mexican flags on US Soil). Their home countries don’t so openly welcome hostile foreigners, let alone give them such additional rights. Many of these peoples flooding our borders have different ideologies; to some they all agree on Islamic conquest of the West as their religion requires; while others carry an ideology that Mexicans are entitled to conquer Canada as repayment for so called stolen lands by a race which they blindly hate, called Caucasian. Many Asians feel they’ve been kept under the thumb of Tyrannical Western Occupiers and their trade embargos. No matter what country they’re from all agree they must prevail in destroying our economies, exporting all our jobs, and shutting down companies for their homelands to finally rise above third world status. Many foreign nationals share this closely knit opposition to the host and unite together with one another on common attacks toward & against all that they hate. Their hate is not concealed, you can hear their biases loud and clear any time European culture and history is discussed. All are united for the fall and destruction of Christian society under demonic/satanic guidance against Jesus. Our views and news are carefully handed to us by criminals who have hijacked our country, who profit off of our own destruction. Powerful Banking Families, Thieves, Tyrants, Liars and Blasphemers who speak against Christ the Savior run our media, and nearly every institution outside of God’s church that affects our lives. They all think they have us ensnared but God and those who are with God will laugh at that.

Wielki błąd

Pierwszym znakiem ostrzegawczym dla naszego ludu powinno być to, że mówią przeciwko Jezusowi, aby ich nie słuchali i nie wierzyli. Aż do połowy XX wieku otwarcie mówienia przeciwko Jezusowi w Ameryce było nielegalne. Bóg ostrzegł nas: „Kto nie wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, Syn Boży jest ZWODNICĄ, Kłamcą i ANTYCHRYSTĄ” (1 Jana 2: 22,1 Jana 4: 3 i 2 Jana 1: 7). Szybki dowód, że ktoś jest po stronie dobra, to fakt, że powie, że Jezus Chrystus jest Panem, wyznaje to otwarcie. Jednak wielu chrześcijan otrzymuje wszelkie wskazówki od tych, którzy faktycznie mówią coś przeciwnego; którzy odrzucają Chrystusa, wielu, którzy gardzą chrześcijaństwem. Ku naszemu wstydowi wielu chrześcijan udaje się do niewierzących doradców i psychiatrów, którzy nie wierzą w Chrystusa; nie wspominając o prawnikach, planistach finansowych, lekarzach itp., oddając całe swoje zaufanie i życie pod swoją kontrolę, tak jak Bóg ostrzegł nas, abyśmy tego nie robili. Odpowiedź jest jednak prosta, po prostu powstrzymaj się od niechrześcijańskich rad. Szybkim sygnałem ostrzegawczym jest to, że słyszysz, że pochodzą z innej religii lub po prostu nie ma symboli chrześcijańskich w ich biurach. Niektóre kościoły w dzisiejszych czasach otrzymują nawet konsultacje teologiczne od otwarcie zaprzeczających Chrystusowi, tacy duchowni powinni się wstydzić. Zamiast słuchać w mediach standardowych pięknych rzeczy związanych z miłością i chrześcijańskimi praktykami kulturowymi, mamy obce źródła kulturowej indoktrynacji, które są przeciwko Chrystusowi. Najwięksi (najlepiej finansowani) komentatorzy radiowi wypowiadają się przeciwko wszystkiemu, co moralne, przeciwko wszystkiemu, co dotyczy zwykłej przyzwoitości i kultury chrześcijańskiej. Usłyszysz i zobaczysz tylko gloryfikowane profanum; zaledwie kilka minut MTV lub wspólnego kanału dowodzi tego. Słyszymy, jak podejmowane są nowe kroki, aby jeszcze bardziej przeciwstawić się samej strukturze tego, co zapewniało naszym ludziom błogosławieństwo i ochronę. Być może gorzej jest mieć tak zwane chrześcijańskie przywództwo, które jest indoktrynowane przez tych antychrystów; niewidomy prowadzący niewidomego do rowu.Boża ochrona i błogosławieństwa

Istnieją trzy główne przymierza (obietnice) Bożego błogosławieństwa i ochrony Jego ludu, zgodnie z Jego słowem.

#1 Błogosławieństwa i ochrony za otrzymanie odkupienia krwi Jezusa Chrystusa za nasze grzechy (Galacjan 3), nawet za wielkie błogosławieństwa i dziedzictwo, które zostało dane Abrahamowi.

#2 Błogosławieństwa i ochrona za posłuszeństwo Słowu Bożemu.

#3 Błogosławieństwa i ochrona dla zachowania czystości krwi / rasy.

Wszystkie nasze błogosławieństwa pochodzą od Łask Jezusa Chrystusa i życia według Jego słowa. Diabeł i wszystkie mocarstwa świata są przeciwko ludom chrześcijańskim, które mają obiecany przez Boga dobrobyt. Jedyne przekleństwa pochodzą z zejścia z Bożej ścieżki. Jesteśmy zapisani przede wszystkim jako ludzie błogosławieństwa i sługi dla świata w całej historii. Jedyny lud, który za darmo daje całemu światu nasz dostatek, prawdziwie błogosławiąc wszystkie narody świata wynalazkami, przedsięwzięciami, pożywieniem, urządzeniami sanitarnymi i lekarstwami, z błogosławieństwami, które Bóg dał naszemu ludowi tylko dzięki Łaskom Jezusa Chrystusa . Jedynymi ludźmi, którzy mają Jezusa, są również ludzie najbardziej błogosławieni, aby mogli wykonywać swoją pracę błogosławieństwa i kapłanów, kochając resztę świata. Bóg kontroluje deszcz, wzrost i idee w naszych umysłach. Wszyscy z całego świata chcą zatopić nasze granice, ponieważ mamy błogosławione miasta pokoju, miasta Boga, nowe miasta Jerozolimy na wszystkich naszych ziemiach, z powodów przedstawionych powyżej. Jak słusznie stwierdził pastor największego bezwyznaniowego kościoła ewangelickiego w Ameryce, Chuck Smith, „Bóg pozwala, by cała nędza i przekleństwa przyszły na naszą ziemię, aby sprowadzić wszystkich obcych bożków i bogów”.

Chrześcijaństwo pozostaje europejskie od 2000 lat, ta sama oblubienica Boga ze Starego Testamentu jest tą samą oblubienicą chrześcijańsko-izraelską z Nowego Testamentu. Mówiąc najprościej, tych, którzy mają właściwą pozycję, żyjąc jako chrześcijanie, używa Ducha Świętego. Ich Ciała, Umysły i Duchy są używane przez Boga. Nawet same nasze ciała nazywane są świątyniami Ducha Świętego. Kiedy ludzie duchowi zostaną „usunięci z drogi”, wtedy wielka niegodziwość Bestii zostanie ujawniona, jak opisano w 2 rozdziale 2 Tesselonian, opisującym okres wielkiego ucisku. Jednak w tym wszystkim odpowiedź jest prosta w wersecie #15: „Dlatego, bracia, stójcie mocno i trzymajcie się tradycji, których was nauczono, czy to słowem, czy naszym listem”.

Postęp w obliczu rosnącej opozycji

Narody obcych społeczeństw i ich sojusznicy są tysiąc razy gorsi od Hitlera przeciwko Żydom, nigdy nie wzdrygają się podczas ataku na chrześcijaństwo. Obecnie istnieje największy rynek (z powodu niekontrolowanej imigracji) i kampanie finansowania skierowane wyłącznie na atak na kogokolwiek chrześcijanina w naszych własnych wspólnotach chrześcijańskich i

ląduje. „Dyskryminacja” to termin używany tylko wobec chrześcijan. „Dyskryminacja” jest teraz zarzutem wobec każdego chrześcijanina, który jest tak prześladowany, że jest zmuszony do ujawnienia swojej krzywdy. Mowa nienawiści wobec chrześcijaństwa nie ma zastosowania. Oczekują, że będziemy ignorować wszelkie ataki i niedyskryminować.

 

Dictionary Definition of INDISCRIMINATE: “Confused, Chaotic, Not making careful distinctions, Random, Haphazard.” (American Heritage Dictionary) Take your pick.

Jeśli rzucimy światło, aby ujawnić większość zbrodni popełnianych na zwykłych chrześcijanach, istnieje mnóstwo finansowanych przez rząd komitetów oszczerczych, których broń ma na celu atak. Jednym z przykładów jest organizacja LaRaza w Ameryce, latynoska wersja KKK, z wyjątkiem tego, że są one otwarcie finansowane przez rząd federalny i Bank of America, piwo Budweiser i dużą liczbę dodatkowych głównych sponsorów. Obecnie jedna z nielicznych partii politycznych w Wielkiej Brytanii, która obecnie zdobyła około 170 miejsc w miejscowych, Brytyjska Partia Narodowa, była sądzona za wydanie oświadczenia, że Pakistańczycy drugiej generacji zbombardują tunel w rurze. Wtedy okazało się, nie raz, ale dwa razy, że ci sami ludzie, którzy dorastali w wielokulturowym mieście, nie mogli tolerować tego, co obecnie jest tylko pozostałością po chrześcijańskim społeczeństwie. Kilku członków BNP, którzy byli sądzeni za ujawnienie prawdy, zostało na szczęście uznanych za NIEWINNYCH przez jury. Ten rodzaj wolności słowa może być tak samo ważny, jak uratowanie nas przed zamachami z zimną krwią, które w rzeczywistości miały miejsce 7 lipca 2005 i 21 lipca. Szkoda, że w naszych własnych rządach występuje sprzeciw wobec wolności słowa. Miliony muzułmanów otwarcie wyznają każdemu na ulicy swoją rasową i religijną walkę z islamem, nawet pomimo wielu złych rapów, które im dają. Meksykańska rekonkwista jest nauczana we wszystkich amerykańskich kolegiach społecznych, gdzie uczy się całkowitej nienawiści do białej rasy. Jest tylko jedno tabu, nad którym każdy będzie chciał przelać twoją krew, a jest nim promocja chrześcijaństwa. Jest to duchowa walka, którą można wygrać jedynie poprzez modlitwę, wyznanie grzechów Bogu i ponowne okazanie Bogu posłuszeństwa jako Jego słudzy. Tylko Jezus może wydostać nas z tego bałaganu, jeśli pokutujemy, ukorzymy się przed Nim i wrócimy do Niego, wtedy On wróci do nas i uzdrowi naszą ziemię.

W wielu krajach azjatyckich Kościoły chrześcijańskie są zakazane od tysięcy lat, ponieważ otwarcie promują ich kulturę etniczną jako najwyższą. Wszyscy wiemy, że Arabowie wierzą, że islam jest najważniejszy, a wiele z ich krajów ma obecnie wyrok śmierci na każdego, kto nawróci się na chrześcijaństwo, jak na przykład konstytucja Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Afganistanu i Iranu. Czarne grupy islamskie w Ameryce grożą, zabijają i palą domy każdego białego człowieka, który otwarcie promuje historyczne chrześcijaństwo, tak jak Marokańczycy zagrażają Europie, ale jest to tolerowane. Musimy używać pseudonimów, skrytek pocztowych i autocenzury w obawie przed odwetem ze strony nieeuropejskich, a nawet niechrześcijan i niemoralnych, których można obrażać nawet łatwiej niż muzułmanina, kiedy otwarcie wyznajemy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Jest tym, którego najbardziej się boją, więc musimy się modlić i być przygotowanym, Bóg poprowadzi nas do zwycięstwa w imieniu Jezusa. To oni mają lęk, więc nie pozwól, aby ich złość i strach cię onieśmielały. Nasza chrześcijańska miłość zawsze zwycięży. To dzięki Jego imieniu odnieśliśmy zwycięstwo, nie tylko mówiąc, ale używając imienia / Charakteru, będąc dobrym chrześcijaninem. Jednak nasz naród nie tylko stara się odejść na emeryturę chrześcijańskich przywódców, ale także aktywnie walczyć z biednymi i niewinnymi; nawet stając się wojownikami po drugiej stronie, takimi jak grupy wyzwoleńcze sodomitów itp. Wiele z tych grup dąży do zniszczenia chrześcijańskiej rodziny z okrutnymi intencjami, takimi jak NAMBLA (North American Man / Boy Love Association), które zmienia prawo w odniesieniu do pozwalając pedofilii na całym świecie. Poznacie ich po ich owocach i nauczymy się, kogo oddzielić od znajomych. Biblia mówi nam, że czas jest krótki i nie mamy czasu, aby niesprawiedliwi stali się sprawiedliwymi lub brudnymi, aby stali się czystymi, ale niech ten, który jest sprawiedliwy, będzie nadal sprawiedliwy, a ci, którzy są święci, niech nadal będzie święty . Powinniśmy wchodzić w interakcje z ludźmi, którzy są dobrze wychowani lub mają w pełni chętne i oddane serce, aby to zrobić, jeśli ich rodzice nigdy nie dali im korzyści. Istnieje tak wielka kontrkultura przeciwko wszystkiemu, co chrześcijańskie, dlatego konieczne jest wystrzeganie się niechrześcijańskich wpływów w rodzinie i stwarzanie swoim dzieciom wszelkich możliwości swobodnego chrześcijańskiego wychowania. Znowu możesz się zastanawiać, dlaczego nastąpił taki atak na naszą kulturę, a nie inny. Mówi się po prostu, że Szatan nie zajmuje się innymi społeczeństwami kulturowymi, ponieważ tylko Jezus jest Zbawicielem świata i jedynym zagrożeniem dla diabła, który wie, że jego czas jest krótki. Również Bóg wychowuje spadkobierców, którzy zasłużą na swoje dziedzictwo, ulegając mocy Ducha i będąc zwycięzcami, nie tylko zasypiając lub będąc niemowlęciem chrześcijaninem przez całe życie, ale wzrastając w łasce i wiedzy, aby następnie w cudowny sposób używać tego, co Bóg ma błogosławiony i specjalnie ci dany. Jednak niech ta dyskusja nie kończy się stwierdzeniem problemu, ale rozwiązaniem, mówiącym pozytywnie. Że chociaż wkraczamy w czas próby i kłopotów Jakuba, ci, którzy wciąż słuchają Boga i są mu posłuszni, zostaną z tego wybawieni. „Zwyciężymy diabła krwią Baranka i słowem naszego świadectwa”.

 

Ścieżki sprawiedliwości mogą nas prowadzić w dolinie cienia śmierci, ale nie będziemy się bać, jak mówi Psalm 23: 3-4. Według Mateusza 5:10 ci, którzy są prześladowani ze względu na sprawiedliwość, mają w swoim życiu królestwo niebieskie.

Bóg chce doprowadzić nas do jedności w chrześcijaństwie „Albowiem sąd musi najpierw rozpocząć się w domu Bożym”, wtedy społeczne niesprawiedliwości w naturalny sposób same się rozwiążą. Chociaż wierzący w Biblię chrześcijanie są głosem mniejszości w polityce i mediach, nadal 93% Amerykanów wyznaje, że wierzy w chrześcijańskiego Boga, a 70% uważa, że chrześcijańskie modlitwy powinny wracać do szkół (Gallup Poll). Chrześcijanie muszą się zjednoczyć.

you may also want to read about the vitality of Christendom has been shown historically to be when racial segregation is prevalent.