Legendy skandynawskie i Biblia hebrajska

Szerzyć miłość

Chciałbym rozpowszechnić to studium biblijne od Johna R. Salverdy, ponieważ szlachta Gotów jest tytułem dziedzicznym i jak również została potwierdzona namaszczeniem, musimy uczyć starszych (przed Mojżeszem) tych samych historii / tekstów, które również się zgadzają . W tym dziele przedstawia spełnienie się Odyna i Thora jako hebrajskiego Boga i Jego wkrótce nadchodzącego syna, który odkupi świat od węża i zabije go (wszystkie proroctwa biblijne).

Chociaż nie są to kanoniczne teksty biblijne (i nigdzie nie są uważane za autorytatywne), są to ważne teksty historyczne. Wnioski mogą być błędne, ale stanowią jeden z wielu obszarów badań dla studentów historii biblijnej.

Wszystkie cytaty z nordyckich Eddas pochodzą z biblijnych relacji z Genesis. Cała historia stworzenia drzewa pośrodku ogrodu, owocu z Edenu, węża, który sprawił, że spadły z raju, wyrzucił węża na brzuchu przez ziemię. Nawet powódź Noego i tęcza, żeby wymienić kilka dokładnych cytatów z obu. http://www.britam.org/AesirSalverda.html