TEXIT Bill ma duże szanse na zaliczenie. Potwierdzenia gromadzą się za pośrednictwem Stanowej Izby Reprezentantów Teksasu

Szerzyć miłość

Ustawa TEXIT szybko przechodzi przez Izbę Reprezentantów stanu Teksas. W tym tempie ma bardzo duże szanse na przejście, aby mieszkańcy Teksasu mogli głosować w referendum w sprawie ustanowienia niepodległości Teksasu, wracając do wcześniejszego związku amerykańskiego, wycofując się z obecnej nowej formy USA, która dawno porzuciła swoją własną konstytucję, gdy tylko wywiązała się z niej, jest to przyjazna pomoc i cel, aby zagwarantować każdemu stanowi własną republikańską formę rządu (artykuł 2) i prawa stanu (dziesiąta poprawka) itp. Więcej z Teksańskiego Ruchu Nacjonalistycznego: https://tnm.me/news