Prawidłowa perspektywa w naszych czasach: upadek Babilonu

Szerzyć miłość

Nie jesteśmy w czasach powstania Babilonu. To jest czas upadku Babilonu. Emry obejmuje wiele ważnych biblijnych perspektyw, które kościoły powinny wkrótce ogłosić. Już prawie czas na świętowanie. Klęski, plagi, obcy wrogowie i inne wydarzenia miały przyjść na wrogów prawdziwego Izraela Bożego. Babilon upada, a porządek Jego Królestwa rośnie. Wiele wydarzyło się dzięki łasce, ale także On powiedział, że zniesie większe narodowe kary, gdy będzie posłuszeństwo. Dobra nowina o Królestwie.