Codzienna zbiórka - Modlitwa św. Kolumby

Szerzyć miłość

CODZIENNA KOLEKCJA

Modlitwa św. Kolumby z Iony

Rozpal w naszych sercach, o Boże,
płomień miłości
która nigdy się nie kończy,
aby się w nas płonął,
dawać światło innym.
Obyśmy lśnili
na zawsze w Twojej świątyni,
podpalić
swoim wiecznym światłem,
nawet Twój Syn Jezus Chrystus (Jahshua),
nasz Zbawiciel i Odkupiciel.
Amen.

Księga modlitwy wspólnej, Oficjum czuwania