YOU might be a suspected accomplice to the Criminal act of “complacency with a crime of sodomy” (most states require a citizens arrest of any knowledge of felonies).

Szerzyć miłość
Dekret o pokojowej separacji / ekskomuniki za każdy akt „samozadowolenia z sodomią”.
 
Do podpisania i ogłoszenia przez każdego, kto chce pozostać w komunii z jakąkolwiek częścią Świętego Kościoła Bożego.
 
 

Wszystkie zgromadzenia, które tego nie robią Podpisz i wyślij niniejszy dekret zostanie ogłoszony wszystkim współpracownikom, ryzykujesz, że zostanie ogłoszony: „Ekstremalnie radykalni, bojowi, sodomici fanatycy polityczni, zagraniczni okupanci Szatana i zaprzysiężeni wrogowie Krzyża”. 

 

„Bądźcie świętymi”. Mogą zabrać i zabić nasze ciała, ale nie mogą dotknąć naszych dusz. Musimy „oddzielić się od sodomii” (* 1Kor 6: 9-17, 2Kor 6:16, 12:21, Rz 1: 21-27, 6:19 2 P 2: 6, Ef 4: 19-20, 5: 3-5, Kol 3: 5, 1Tes 4: 7, Ga 5:19, Lev 26:21, Ap 18: 4)

Dodaj komentarz