NOWY WIDEO: Paweł nauczał praw żywieniowych i praw dotyczących krwi lewickiej (NIE dla duchowego zbawienia, ale dla fizycznego przetrwania)

Szerzyć miłość

Seria nauczania „Jak Paweł uczył, że MUSIMY przestrzegać prawa”.

Lekcja pierwsza
„Fundacja dla pogan”

Jak Paweł uczył pogan, MUSI przestrzegać prawa. To badanie dotyczy w szczególności praw żywieniowych i praw dotyczących krwi. Rzeczy uduszone i krew. Doskonałe studium na temat czystości i nieczystości. Czego Bóg chce dla nas wszystkich i czego nauczał Paweł.

Wchodząc w słowo „Pniktos”, znajdując prawdziwą biblijną definicję itp.

Dodaj komentarz